Zaposleni – službe zavoda

Upravno in pedagoško vodenje zavoda

Ravnatelj: Borut Marolt

Administracija

Računovodstvo: Jasna Grošelj, Klavdija Pivk
Tajnica: Jasmina Stare
Računalničar: Ivan Mitić

Tehnične službe

Kuharja: Romeo Kroupa in Janez Možina
Hišnik in ekonom: Iztok Rupnik
Čistilka: Nataša Rupnik

Svetovalne službe in med. sestra

Psihologinja: Tanja Grünfeld
Psiholog: Jure Leva
Socialna delavka: Helena Plevel
Pedagoginja: Urša Špeh
Medicinska sestra: Sonja Gorše

Matični vzgojitelji ZVI Logatec

1. vzgojna skupina:
Karmen Mattias Klemen
Marko Kovačič
2. vzgoja skupina:
Veronika Mrak
Gregor Rupar
Simon Prudič

Individualni pedagogi

Interventni pedagoginji:
Dominika Pajnik
Alema Hađić
Individualni pedagog:
Edvin Delić

Nočni vzgojitelji

Vzgojitelji:
Uroš Gorenc
Darko Štante
Domen Zimšek

Intenzivna enota Planina

Vzgojitelji:
Zala Rejc
Jelena Vukadinović
Dejan Hristić
Igor Markovič

Stanovanjska skupina Rdeča kljuka

Vzgojitelji:
Lara Marolt
Katja Zupan
Ivan Stagličič
Robert Jakša

Stanovanjska skupina Postojna

Vzgojitelji:
Maša Grča
Barbara Šantelj
Valter Leban
Matej Zaplotnik

Stanovanjska skupina Vrhnika

Vzgojitelji:
Nataša Hegedüš
Katarina Klobučar
Andreja Krapež
Peter Erjavec
Nikolaj Mevc

Učitelji teoretičnega in praktičnega pouka

Mojca Bajc
Uroš Čadež
Edvin Delić
Simona Predanič
Uršula Lenščak
Alema Hađić
Janez Ponikvar
Bernard Ludvik
Matjaž Lazar
Klemen Nagode
Dalibor Stjepanović
Matej Čik

Potrebujete dodatne informacije, svetovanje?

Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (01) 7541-240, ali preko elektronske pošte

Skip to content