Zaposleni – službe zavoda

Upravno in pedagoško vodenje zavoda

Ravnatelj: Borut Marolt

Administracija

Računovodkinja: Jasna Grošelj
Tajnica: Jasmina Stare
Računalničar: Ivan Mitić

Tehnične službe

Kuharja: Romeo Kroupa in Janez Možina
Hišnik in ekonom: Iztok Rupnik
Čistilka: Nataša Rupnik

Svetovalne službe in med. sestra

Psihologinja: Tanja Grünfeld
Psiholog: Jure Leva
Socialna delavka: Helena Plevel
Medicinska sestra: Sonja Gorše

Matični vzgojitelji ZVI Logatec

1. vzgojna skupina:
Karmen Mattias Klemen
Marko Kovačič
2. vzgoja skupina:
Maša Grča
Gregor Rupar

Individualni pedagogi

Interventna pedagoginja:
Dominika Pajnik
Individualna pedagoga:
Karmen Gajšek
Edvin Delić

Nočni vzgojitelji

Vzgojitelji:
Uroš Gorenc
Darko Štante
Domen Zimšek

Intenzivna enota Planina

Vzgojitelji:
Lara Boštjančič
Dejan Hristić
Milena Lavrinec
Igor Markovič

Stanovanjska skupina Rdeča kljuka

Vzgojitelji:
Andreja Alt
Ivan Stagličič
Robert Jakša

Stanovanjska skupina Postojna

Vzgojitelji:
Gabrijela Primožič
Barbara Šantelj
Valter Leban
Matej Zaplotnik

Vzgojna skupina Vrhnika

Vzgojitelji:
Nataša Hegedüš
Katarina Klobučar
Peter Erjavec
Nikolaj Mevc

Učitelji teoretičnega in praktičnega pouka

Mojca Bajc
Uroš Čadež
Edvin Delić
Karmen Gajšek
Simona Predanič
Bernard Ludvik
Matjaž Lazar
Klemen Nagode
Dalibor Stjepanović
Marjan Ptičak

Potrebujete dodatne informacije, svetovanje?

Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (01) 7541-240, ali preko elektronske pošte