Zaposleni – službe zavoda

Upravno in pedagoško vodenje zavoda

Ravnatelj: Borut Marolt
Pomočnik ravnatelja: Jure Leva

Administracija

Računovodstvo: Klavdija Pivk
Tajništvo: Jasmina Stare
Računalničar: Ivan Mitić

Svetovalne službe in med. sestra

Psihologinja: Tanja Grünfeld
Psihologinja: Tjaša Furlan
Psiholog: Jure Leva
Socialna delavka: Helena Plevel
Socialna delavka: Karmen Mattias Klemen
Medicinska sestra: Sonja Gorše

Tehnične službe

Kuharja: Janez Možina in Jure Furlan
Hišnik in ekonom: Iztok Rupnik
Hišnik Toni Skvarča
Čistilka: Nataša Rupnik

Učitelji teoretičnega in praktičnega pouka

Mojca Bajc
Uroš Čadež
Edvin Delić
Simona Predanič
Uršula Lenščak
Alema Hađić
Matjaž Lazar
Klemen Nagode
Dalibor Stjepanović
Matej Čik

Potrebujete dodatne informacije, svetovanje?

Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (01) 7541-240, ali preko elektronske pošte

Skip to content