VZGOJNE ENOTE IN STANOVANJSKE SKUPINE – SC LOGATEC

Matična enota

V matični enoti imamo dve vzgojni skupini in intenzivni enoti. Skupina je matična celica, v kateri se odvija pretežen del dneva.

V skupinah delajo matični vzgojitelji, pri čemer jim pomagajo še nočni vzgojitelji in individualni pedagogi.

Stanovanjske skupine

Stanovanjska skupina je nova priložnost, možnost bivanja in dokončanja šolanja za otroke in mladostnike, ki potrebujejo strokovno pomoč.

Namenjena je mladostnikom, ki so dovolj samostojni in motivirani, da se soočijo s svojimi težavami in prevzamejo odgovornost za svoje vedenje.

MATIČNA ENOTA LOGATEC

Strokovni center Logatec
Tržaška 63, 1370 Logatec
Tel: +386 (01) 7541-240 / Fax: +386 (01) 7509-300

V strokovnem centru imamo dve “klasični” vzgojni skupini. V vsaki skupini veljajo pravila strokovnega centra, hkrati pa je vsaka skupina drugačna zaradi ljudi, ki bivajo in delajo v njej. Močno jo definirajo vzgojitelji vsak s svojim načinom dela, prav tako pa tudi mladostniki, saj vsak od njih vanjo prinese nekaj novega in enkratnega.

Dobro je, da se mladostnik, ki pride v strokovni center, zaveda, da se bo moral naučiti reševati probleme. Napredka brez soočenja s samim seboj in lastnimi omejitvami ni. Skupno bivanje več ljudi na relativno majhnem prostoru že v osnovi pomeni, da je treba dosti pogovarjanja, prilagajanja, sprememb.

Vzgojitelji skrbijo za prijetno vzdušje v skupini in vzpodbujajo učinkovito medsebojno reševanje težav. Prav tako omogočajo nemoten potek dela, pomagajo pri ponotranjanju strukture in s svojim zgledom kažejo mladostnikom, kako se obnašati v posameznih situacijah. Pomembni vidiki dela v vzgojnih skupinah so: izboljšanje učnega uspeha, pridobivanje delovnih navad, izboljšanje osebne higiene, kakovostno preživljanje prostega časa in izboljšanje samopodobe.

Matični vzgojitelji SC Logatec

1. vzgojna skupina:
Rebeka Bajc, Jelena Šarčević, Maša Maček, Uroš Gorenc, Domen Zimšek.

2. vzgojna skupina:
Veronika Mrak, Edina Mujkanović, Simon Prudič, Jernej Milharčič.

Pedagogi: Alema Hađić, Saša Kosten, Sabina Ivančič, Edvin Delić.

Vzgojiteljii stanovanjske skupine Gorenji Logatec

Anja Matjažič
Katarina Klobučar
Manca Rudolf
Matjaž Lazar
Mihael Brenčič

Stanovanjska skupina Gorenji Logatec

Gsm: +386 (0)30 450 950

Stanovanjska skupina je nova priložnost, možnost bivanja in dokončanja šolanja za otroke in mladostnike, ki potrebujejo strokovno pomoč.

Največkrat jih k v skupino pripeljejo težave v družini, slabi materialni in socialni pogoji, učne težave, vedenjske težave itd.

Enota Šiška

Stanovanjska hiša v Ljubaljani – Šiška.

GSM: 041 304 613

Namenjena je mladostnikom, ki imajo težave na področju hetero in avtoagresivnosti ter druge težave, zaradi katerih potrebujejo več pozornosti in individualnega dela. Program je usmerjen k aktivnemu preživljanju prostega časa, pogostejših izletih ter zunanjih dejavnostih, povezanih s športom ali aktivnostmi okrog urejanja hiše in okolice.

Med trajanjem programa starši sodelujejo z vzgojitelji (načrtovanje in analiza preživljanja vikendov, praznikov in počitnic, povratne informacije o sodelovanju med tednom, dosegljivost preko telefona, udeležba na timskih sestankih).

Vzgojitelji enote Šiška

Nataša Hegedüš
Anja Malovrh
Sandra Rajh
Neža Železnik
Gregor Gorjan
Nikolaj Mevc

Vzgojitelji enote Planina

Teja Per
Andreja Krapež
Vanja Hrvatin
Dejan Hristić
Igor Markovič

ENOTA PLANINA

Stanovanjska hiša v Planini
GSM: 041 304 611

Mladostnika namestimo v intenzivno enoto, ker v matični enoti SC Logatec ne dosega zastavljenih ciljev in ima težje oblike vedenjskih in čustvenih motenj in/ali psihične težave.

Program je namenjen mladostniku, da bi dobil, kar mu v preteklosti morda ni bilo nudeno ali omogočeno (dodatno pozornost, pomoč, prilagoditev dela njegovim potrebam in sposobnostim ter odpravljanje pomanjkljivosti).

Med trajanjem programa starši sodelujejo z vzgojitelji (načrtovanje in analiza preživljanja vikendov, praznikov in počitnic, povratne informacije o sodelovanju med tednom, dosegljivost preko telefona, udeležba na timskih sestankih).

Stanovanjska skupina Rdeča Kljuka – Ljubljana

Gsm: +386 (0) 41 841 301

Stanovanjska skupina Rdeča Kljuka je locirana v Ljubljani. Sprejema fante in dekleta, stare od 14 do 18 let.

Namenjena je mladostnikom, ki so dovolj samostojni in motivirani, da se soočijo s svojimi težavami, prevzamejo odgovornost za svoje vedenje, se  vključijo v realni svet odraslih ter aktivno sooblikujejo svojo prihodnost.

Mladostniki hodijo v ljubljanske srednje šole, se sami zbujajo, nakupujejo živila in gospodinjske potrebščine, si sami kuhajo obroke, operejo in zlikajo oblačila, pospravijo skupne prostore. V prostem času hodijo na izlete, obiskujejo kulturne in športne prireditve, kolesarijo, ustvarjajo, praznujejo rojstne dneve itd. Kadar je hudo, si med seboj prisluhnejo.

Eden od ciljev je izboljšanje odnosov z družino.

Vzgojiteljii stanovanjske skupine Rdeča Kljuka – Ljubljana

Lara Marolt
Katja Zupan
Mateja Jezovšek
Ivan Stagličič
Robert Jakša

Vzgojiteljii stanovanjske skupine Postojna

Maša Grča
Barbara Šantelj
Valter Leban
Matej Zaplotnik
Žana Semič

Stanovanjska skupina Postojna

Gsm: +386 (0) 31 321 611

Stanovanjska skupina je nova priložnost, možnost bivanja in dokončanja šolanja za otroke in mladostnike, ki potrebujejo strokovno pomoč. Največkrat jih k v skupino pripeljejo težave v družini, slabi materialni in socialni pogoji, učne težave, vedenjske težave itd.

V skupino se vključujejo fantje in dekleta, ki obiskujejo osnovne ali srednje šole v Postojni. Lahko pa se v šolo vozijo tudi drugam, na primer v Ljubljano.

Skupina se nahaja v individualni hiši v Postojni.

Skupina je vpeta v mestno okolje. Skuša se približati družinskemu načinu življenja: sama se oskrbuje (kupujejo, kuhajo, perejo in pospravljajo), zato so njeni člani toliko bolj soodvisni in soodgovorni za vsa dejanja in dogajanja v skupini. Hkrati so tudi aktivni pri oblikovanju vzgojnega procesa.

Otroci oziroma mladostniki imajo možnost vključevanja v različne interesne aktivnosti tudi zunaj skupine. Pri tem sklepajo nova prijateljstva in se družijo z vrstniki. Ti jih lahko obiskujejo v skupini.

Enako so zaželeni obiski staršev in sorodnikov. Da bi se odnosi z družino ohranili oziroma razvijali, je pomembno, da lahko vsak konec tedna odidejo domov.  Istočasno so usmerjani, da tudi počitnice preživljajo v domačem okolju.

Enota Domžale

GSM: +386 (0)40 252 719

Intenzivna enota v Domžalah je namenjena otrokom s kombiniranimi lažjimi duševnimi motnjami in čustveno vedenjskimi motnjami.

Enota daje poudarek na primerni socializaciji in integraciji v družbeno stvarnost. Program je zasnovan na čim večjemu številu aktivnosti ter prevzemanju odgovornosti za vsakdanja opravila.

Vzgojitelji nudijo pomoč pri odpravljanju pomanjkljivosti ter prilagajajo delo potrebam in sposobnostim nameščenih otrok.

Vzgojitelji enote Domžale

Barbara Andrejašič
Lara Boštjančič
Laura Bitenc
Sara Lenasi
Maja Pajk
Tina Zupančič

Vzgojitelji mladinskega stanovanja Vrhnika

Teja Per

Mladinsko stanovanje Vrhnika

Mladinsko stanovanje se nahaja v stanovanjskem naselju na obrobju mesta Vrhnika. Stanovanje je primerno za nastanitev do dveh mladostnikov.

Namenjeno je poodpustnem nadaljevanju programa v smislu spremljanja in nudenja podpore mladostniku, ki še ni povsem pripravljen na integracijo v družbo in/ali ima doma razmere nespodbudne ali pa celo takšne, da bi pomenilo vztrajanje v domačem okolju za mladostnika nepopravljivo škodo.

Za stik z mladostnikom so zadolženi vzgojitelji, ki so bili nosilci programa v času bivanja mladostnika v vzgojni ali stanovanjski skupini, v pomoč in podporo pa je svetovalna služba.

Mladostnik se šola ali ima zaposlitev, strokovni delavci pa ga spremljajo tedensko oziroma po potrebi.

Potrebujete dodatne informacije, svetovanje?

Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (01) 7541-240, ali preko elektronske pošte