VZGOJNE ENOTE IN STANOVANJSKE SKUPINE – ZVIL

Matični zavod

V matični enoti vzgojnega zavoda imamo dve vzgojni skupini in intenzivno vzgojno enoto. Skupina je matična celica zavoda, v kateri se odvija pretežen del dneva.

V skupinah delajo matični vzgojitelji, pri čemer jim pomagajo še nočni vzgojitelji in individualni pedagogi.

Stanovanjske skupine

Stanovanjska skupina je nova priložnost, možnost bivanja in dokončanja šolanja za otroke in mladostnike, ki potrebujejo strokovno pomoč.

Namenjena je mladostnikom, ki so dovolj samostojni in motivirani, da se soočijo s svojimi težavami in prevzamejo odgovornost za svoje vedenje.

Matična enota v Logatcu

Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec
Tržaška 63, 1370 Logatec
Tel: +386 (01) 7541-240 / Fax: +386 (01) 7509-300

V zavodu imamo dve “klasični” vzgojni skupini. V vsaki skupini veljajo pravila zavoda, hkrati pa je vsaka skupina drugačna zaradi ljudi, ki bivajo in delajo v njej. Močno jo definirata vzgojitelja vsak s svojim načinom dela, prav tako pa tudi mladostniki, saj vsak od njih vanjo prinese nekaj novega in enkratnega.

Dobro je, da se mladostnik, ki pride v vzgojni zavod, zaveda, da se bo moral naučiti reševati probleme. Napredka brez soočenja s samim seboj in lastnimi omejitvami ni. Skupno bivanje več ljudi na relativno majhnem prostoru že v osnovi pomeni, da je treba dosti pogovarjanja, prilagajanja, sprememb.

Vzgojitelji skrbijo za prijetno vzdušje v skupini in vzpodbujajo učinkovito medsebojno reševanje težav. Prav tako omogočajo nemoten potek dela, pomagajo pri ponotranjanju strukture in s svojim zgledom kažejo mladostnikom, kako se obnašati v posameznih situacijah. Pomembni vidiki dela v vzgojnih skupinah so: izboljšanje učnega uspeha, pridobivanje delovnih navad, izboljšanje osebne higiene, kakovostno preživljanje prostega časa in izboljšanje samopodobe.

Intenzivna enota Planina

Stanovanjska hiša v Planini
Planina 128, 6230 Planina
GSM: 041 304 611

Mladostnika namestimo v intenzivno enoto, ker v matični enoti ZVI Logatec ne dosega zastavljenih ciljev in ima težje oblike vedenjskih in čustvenih motenj in/ali psihične težave.

Program je namenjen mladostniku, da bi dobil, kar mu v preteklosti morda ni bilo nudeno ali omogočeno (dodatno pozornost, pomoč, prilagoditev dela njegovim potrebam in sposobnostim ter odpravljanje pomanjkljivosti).

Med trajanjem programa starši sodelujejo z vzgojitelji (načrtovanje in analiza preživljanja vikendov, praznikov in počitnic, povratne informacije o sodelovanju med tednom, dosegljivost preko telefona, udeležba na timskih sestankih).

Stanovanjska skupina Vrhnika

Stanovanjska hiša na Vrhniki.
Lošca 52, 1360 Vrhnika
GSM: 041 304 613

Stanovanjska skupina na Vrhniki predstavlja kombinacijo vzgojne in stanovanjske skupine. Deluje kot stanovanjska skupina v vzgojnem času, hkrati pa imajo mladostniki možnost obiskovanja programov internega izobraževanja v našem zavodu. Lega dislocirane enote je glede tega izjemno ugodna (oddaljenost od zavoda je približno 8 kilometrov, povezave z javnim prevozom so zelo dobre).

V skupini so lahko nameščene mladostnice in mladostniki, ki obiskujejo redne srednje šole v Ljubljani ali interno šolo v matični enoti zavoda (samo za fante).

V tej enoti zavoda je poudarek na aktivnem preživljanju prostega časa, pogostejših izletih in ekskurzijah ter zunanjih dejavnostih, povezanih s športom ali aktivnostmi okrog urejanja hiše in okolice.

Mladinsko stanovanje Vrhnika

Mladinsko stanovanje se nahaja v stanovanjskem naselju na obrobju mesta Vrhnika. Stanovanje je primerno za nastanitev do dveh mladostnikov.

Namenjeno je poodpustnem nadaljevanju programa v smislu spremljanja in nudenja podpore mladostniku, ki še ni povsem pripravljen na integracijo v družbo in/ali ima doma razmere nespodbudne ali pa celo takšne, da bi pomenilo vztrajanje v domačem okolju za mladostnika nepopravljivo škodo.

Za stik z mladostnikom so zadolženi vzgojitelji, ki so bili nosilci programa v času bivanja mladostnika v vzgojni ali stanovanjski skupini, v pomoč in podporo pa je svetovalna služba.

Mladostnik se šola ali ima zaposlitev, strokovni delavci pa ga spremljajo tedensko oziroma po potrebi.

Stanovanjska skupina Ljubljana

Mašera Spasičeva ulica 15, Ljubljana
Gsm: +386 (0) 41 841 301

Stanovanjska skupina Rdeča Kljuka je locirana v Ljubljani. Sprejema fante in dekleta, stare od 14 do 18 let.

Namenjena je mladostnikom, ki so dovolj samostojni in motivirani, da se soočijo s svojimi težavami, prevzamejo odgovornost za svoje vedenje, se  vključijo v realni svet odraslih ter aktivno sooblikujejo svojo prihodnost.

Mladostniki hodijo v ljubljanske srednje šole, se sami zbujajo, nakupujejo živila in gospodinjske potrebščine, si sami kuhajo obroke, operejo in zlikajo oblačila, pospravijo skupne prostore. V prostem času hodijo na izlete, obiskujejo kulturne in športne prireditve, kolesarijo, ustvarjajo, praznujejo rojstne dneve itd. Kadar je hudo, si med seboj prisluhnejo.

Eden od ciljev je izboljšanje odnosov z družino.

Stanovanjska skupina Postojna

Dolomitskega odreda 25, Postojna
Gsm: +386 (0) 31 321 611

Stanovanjska skupina je nova priložnost, možnost bivanja in dokončanja šolanja za otroke in mladostnike, ki potrebujejo strokovno pomoč.

V enoto so vključena dekleta in fantje z območja celotne Slovenije, ki obiskujejo osnovne ali srednje šole v Postojni. Od nas se v šolo lahko vozijo tudi drugam, na primer v Ljubljano.

Skupina je vpeta v mestno okolje. Skušamo se približati družinskemu načinu življenja: skupina se sama oskrbuje (sami kupujemo, kuhamo, peremo in pospravljamo), zato so njeni člani toliko bolj soodvisni in soodgovorni za vsa dejanja in dogajanja v skupini. Hkrati so tudi aktivni pri oblikovanju vzgojnega procesa.

Otroci oziroma mladostniki imajo možnost vključevanja v različne interesne aktivnosti tudi zunaj skupine. Pri tem sklepajo nova prijatelj-stva in se družijo z vrstniki. Ti jih lahko obiskujejo v skupini.

Potrebujete dodatne informacije, svetovanje?

Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (01) 7541-240, ali preko elektronske pošte

Skip to content