Vzgoja v zavodu

Vzgoja v matičnem zavodu

V vzgojnem zavodu imamo dve vzgojni skupini, dislocirano vzgojno enoto in intenzivno vzgojno enoto. Skupina je matična celica zavoda, v kateri se odvija pretežen del dneva.

V skupinah delajo matični vzgojitelji, pri čemer jim pomagajo še nočni vzgojitelji in individualni pedagogi.

Stanovanjske skupine

Stanovanjska skupina je nova priložnost, možnost bivanja in dokončanja šolanja za otroke in mladostnike, ki potrebujejo strokovno pomoč.

Namenjena je mladostnikom, ki so dovolj samostojni in motivirani, da se soočijo s svojimi težavami in prevzamejo odgovornost za svoje vedenje.

Matična enota v Logatcu

ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC
Tržaška 63, 1370 Logatec
Tel: +386 (01) 7541-240
Fax: +386 (01) 7509-300

V vsaki skupini veljajo pravila zavoda, hkrati pa je vsaka skupina drugačna zaradi ljudi, ki bivajo in delajo v njej. Močno jo definirata vzgojitelja vsak s svojim načinom dela, prav tako pa tudi mladostniki, saj vsak od njih vanjo prinese nekaj novega in enkratnega.

Dobro je, da se mladostnik, ki pride v vzgojni zavod, zaveda, da se bo moral naučiti reševati probleme. Napredka brez soočenja s samim seboj in lastnimi omejitvami ni. Skupno bivanje več ljudi na relativno majhnem prostoru že v osnovi pomeni, da je treba dosti pogovarjanja, prilagajanja, sprememb.

Vzgojitelji skrbijo za prijetno vzdušje v skupini in vzpodbujajo učinkovito medsebojno reševanje težav. Prav tako omogočajo nemoten potek dela, pomagajo pri ponotranjanju strukture in s svojim zgledom kažejo mladostnikom, kako se obnašati v posameznih situacijah. Če je treba, vzgojitelji učijo mladostnike tudi vsakdanjih opravil: kako se počisti skupino, kako pospraviti za seboj, opozorijo na osebno higieno in zbujajo tiste, ki radi (pre)dolgo spijo.

Enota Planina

Stanovanjska hiša v Planini.
Planina 128, 6230 Planina
GSM: 041 304 611

Mladostnika namestimo v intenzivno enoto, ker v matični enoti ZVI Logatec ne upošteva pravil in ima vedenjske, čustvene in/ali psihične težave.

Program je namenjen mladostniku, da bi dobil, kar mu v preteklosti morda ni bilo nudeno ali omogočeno (dodatno pozornost, pomoč, prilagoditev dela njegovim potrebam in sposobnostim ter odpravljanje pomanjkljivosti).

Med trajanjem programa starši sodelujejo z vzgojitelji (načrtovanje in analiza preživljanja vikendov, praznikov in počitnic, povratne informacije o sodelovanju med tednom, dosegljivost preko telefona, udeležba na timski sestankih).

Enota Vrhnika

Stanovanjska hiša na Vrhniki.
Lošca 52, 1360 Vrhnika
GSM: 041 304 613

Vzgojna enota na Vrhniki deluje kot stanovanjska skupina v vzgojnem času, hkrati pa mladostniki obiskujejo programe internega izobraževanja v našem zavodu.

V tej vzgojni skupini je poudarek na aktivnem preživljanju prostega časa, pogostejših izletih in ekskurzijah ter zunanjih dejavnostih, povezanih s športom ali aktivnostmi okrog urejanja hiše in okolice. Mladostniki se dnevno vozijo v šolo, sicer pa bivajo v tej skupini.

Lega dislocirane vzgojne enote je glede tega izjemno ugodna (enota je od zavoda oddaljena približno 8 kilometrov in ima zelo dobre povezave z javnim prevozom).

Stanovanjska skupina Rdeča Kljuka je locirana v Ljubljani. Sprejema fante in dekleta, stare od 14 do 18 let.

Namenjena je mladostnikom, ki so dovolj samostojni in motivirani, da se soočijo s svojimi težavami, prevzamejo odgovornost za svoje vedenje, se  vključijo v realni svet odraslih ter aktivno sooblikujejo svojo prihodnost.

Mladostniki hodijo v ljubljanske srednje šole, se sami zbujajo, nakupujejo živila in gospodinjske potrebščine, si sami kuhajo obroke, operejo in zlikajo oblačila, pospravijo skupne prostore. V prostem času hodijo na izlete, obiskujejo kulturne in športne prireditve, kolesarijo, ustvarjajo, praznujejo rojstne dneve itd. Kadar je hudo, si med seboj prisluhnejo.

Eden od ciljev je izboljšanje odnosov z družino.

Stanovanjska skupina Ljubljana

Mašera Spasičeva ulica 15, Ljubljana

Več o stanovanjski skupini Ljubljana – Rdeča kljuka

Tel: +386 (01) 5347801
Gsm: +386 (0) 41 841 301

Stanovanjska skupina je nova priložnost, možnost bivanja in dokončanja šolanja za otroke in mladostnike, ki potrebujejo strokovno pomoč.

V enoto so vključena dekleta in fantje z območja celotne Slovenije, ki obiskujejo osnovne ali srednje šole v Postojni. Od nas se v šolo lahko vozijo tudi drugam, na primer v Ljubljano.

Skupina je vpeta v mestno okolje. Skušamo se približati družinskemu načinu življenja: skupina se sama oskrbuje (sami kupujemo, kuhamo, peremo in pospravljamo), zato so njeni člani toliko bolj soodvisni in soodgovorni za vsa dejanja in dogajanja v skupini. Hkrati so tudi aktivni pri oblikovanju vzgojnega procesa.

Otroci oziroma mladostniki imajo možnost vključevanja v različne interesne aktivnosti tudi zunaj skupine. Pri tem sklepajo nova prijatelj-stva in se družijo z vrstniki. Ti jih lahko obiskujejo v skupini.

Stanovanjska skupina Postojna

Stanovanjska skupina Postojna

Dolomitskega odreda 25, Postojna

Več o stanovanjski skupini Postojna

Tel: +386 (0) 5 7262450
Gsm: +386 (0) 31 321 611

Potrebujete dodatne informacije, svetovanje?

Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (01) 7541-240, ali preko elektronske pošte