Svetovalna služba

Svetovanje

Svetovalna delavca, socialna delavka Helena Plevel in psiholog Jure Leva, vodita individualne razgovore z mladostniki in svetovalno-terapevtske pogovore s starši, poleg tega organizirata roditeljske sestanke za starše, na katerih izvedeta predavanje s takrat aktualno vsebino in komunicirata z zunanjimi inštitucijami.

Posebna zadolžitev svetovalne službe je sodelovanje in delo v pilotskem projektu prednamestivene in poodpustne obravnave.

Za mladostnike

Svetovalna delavca izvajata redne razgovore z vsemi mladostniki, ki so prišli v vzgojni zavod. Psiholog po potrebi izvaja tudi diagnostične postopke. Oba delata na tem, da mladostniki v zaupnosti lahko govorijo o svojih težavah in skupaj z njimi iščeta možne rešitve.

Za starše

Staršem poleg rednih obveščanj in izmenjave informacij ponujata svetovalno-terapevtske razgovore in delavnice za starše. Pomembno je, da starše pripravita (oziroma skupaj pripravimo) na ponovno vrnitev mladostnika v domače okolje.

Za svetovalne delavce CSD

Svetovalni delavci iz centrov za socialno delo se obračajo na svetovalno službo, ko gre za oglede in sprejeme v vzgojni zavod.

Socialna delavka in psiholog običajno tudi dajeta informacije glede funkcioniranja mladostnikov v času bivanja v zavodu, sklicujeta timske sestanke itd.

»Meniva, da se da veliko težav rešiti s pogovori. Vseh sicer ne, pogosto je treba po razgovoru tudi kaj narediti. V začetku pa je pogovor pomemben zato, da težavo lažje in bolje vidimo, da sprostimo napetost, ki jo z zadrževanjem v sebi kopičimo.«

»Potrebno se je zavedati, da vaš sin pride po končanem bivanju v zavodu domov. V staro okolje, v staro družbo, k staršem, ki enako obravnavate svojega mladostnika kot prej otroka … TREBA JE NAREDITI NEKAJ VEČ!«

Razgovori s starši – najpogostejša vprašanja

 • kakšen je dober starš
 • kako postaviti mejo svojemu sinu
 • kako se dogovarjati o uri
 • kako se postaviti zase
 • kako se soočiti z oddajo v zavod
 • kako preživljati vikende
 • kako ravnati, ko se sin sooča z drogo
 • kako se uskladiti s svojim partnerjem v odnosu do sina
 • komunikacija v družini
 • občutki krivde
 • kako prepoznati uživanje drog

Potrebujete dodatne informacije, svetovanje?

Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (01) 7541-240, ali preko elektronske pošte