Svetovalna služba

Svetovanje

Svetovalni delavci vodijo individualne razgovore z mladostniki in svetovalno-terapevtske pogovore s starši, poleg tega organizirajo roditeljske sestanke za starše, na katerih izvedejo predavanje s takrat aktualno vsebino in komunicirajo z zunanjimi inštitucijami.

Za mladostnike

Svetovalni delavci izvajajo redne razgovore z vsemi mladostniki, ki so prišli v strokovni center. Psihologa po potrebi izvajata tudi diagnostične postopke. Delamo na tem, da mladostniki v zaupnosti lahko govorijo o svojih težavah in skupaj z njimi iščemo možne rešitve.

Za starše

Staršem poleg rednih obveščanj in izmenjave informacij ponujamo svetovalno-terapevtske razgovore in delavnice za starše. Pomembno je, da starše pripravimo na ponovno vrnitev mladostnika v domače okolje.

Za svetovalne delavce CSD

Svetovalni delavci iz centrov za socialno delo se obračajo na svetovalno službo, ko gre za oglede in sprejeme v strokovni center.

Socialna delavka in psihologa dajejo tudi informacije glede funkcioniranja mladostnikov v času bivanja v centru, sklicujejo timske sestanke itd.

»Menimo, da se da veliko težav rešiti s pogovori. Vseh sicer ne, pogosto je treba po razgovoru tudi kaj narediti. V začetku pa je pogovor pomemben zato, da težavo lažje in bolje vidimo, da sprostimo napetost, ki jo z zadrževanjem v sebi kopičimo.«

»Potrebno se je zavedati, da vaš mladostnik pride po končanem bivanju v strokovnem centru domov. V staro okolje, v staro družbo, k staršem, ki enako obravnavate svojega mladostnika kot prej otroka … TREBA JE NAREDITI NEKAJ VEČ!«

Razgovori s starši – najpogostejša vprašanja

 • kakšen je dober starš
 • kako postaviti mejo svojemu otroku / mladostniku
 • kako se dogovarjati o uri
 • kako se postaviti zase
 • kako se soočiti z oddajo v strokovni center
 • kako preživljati vikende
 • kako ravnati, ko se mladostnik sooča z drogo
 • kako se uskladiti s svojim partnerjem v odnosu do otroka / mladostnika
 • komunikacija v družini
 • občutki krivde
 • kako prepoznati uživanje drog

Potrebujete dodatne informacije, svetovanje?

Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (01) 7541-240, ali preko elektronske pošte

Skip to content