Stanovanjska skupina je nova priložnost, možnost bivanja in dokončanja šolanja za otroke in mladostnike, ki potrebujejo strokovno pomoč. Največkrat jih k nam pripeljejo težave v družini, slabi materialni in socialni pogoji, učne težave, vedenjske težave itd.

Vključujemo fante in dekleta z območja celotne Slovenije, ki obiskujejo osnovne ali srednje šole v Postojni. Od nas pa se v šolo lahko vozijo tudi drugam, na primer v Ljubljano.

Otroci in mladostniki naj bi se v skupino vključili bolj ali manj prostovoljno. Pred sprejemom si skupaj s starši oziroma svojci ogledajo skupino in se seznanijo z načinom življenja v njej ter možnostmi šolanja in zaposlitve. V skupino je vključenih 8 otrok oziroma mladostnikov, za katere skrbjo štirje vzgojitelji. Eden izmed njih je matični – to pomeni, da ima največ stikov z mladostnikom, njegovimi straši, šolo in Centrom za socialno delo.

Skupina se nahaja v individualni hiši v Postojni.

Naša skupina je vpeta v mestno okolje. Skušamo se približati družinskemu načinu življenja: skupina se sama oskrbuje (sami kupujemo, kuhamo, peremo in pospravljamo), zato so njeni člani toliko bolj soodvisni in soodgovorni za vsa dejanja in dogajanja v skupini. Hkrati so tudi aktivni pri oblikovanju vzgojnega procesa.

Otroci oziroma mladostniki imajo možnost vključevanja v različne interesne aktivnosti tudi zunaj skupine. Pri tem sklepajo nova prijatelj-stva in se družijo z vrstniki. Ti jih lahko obiskujejo v skupini.

Enako so zaželeni obiski staršev in sorodnikov. Da bi se odnosi z družino ohranili oziroma razvijali, delamo na tem, da bi lahko za vsak konec tedna odhajali domov.  Istočasno jih usmerjamo, da tudi počitnice preživljajo v domačem okolju.

Tel: +386 (0) 5 7262450
Gsm: +386 (0) 31 321 611