Preventivna svetovalna pomoč

Program je namenjen otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem, ki se jim situacija zaradi različnih razlogov (izostajanje iz šole, šolska neuspešnost, vedenjske težave, kazniva dejanja, vzgojna nemoč staršev, zloraba drog) zaplete do te mere, da si poiščejo zunanjo pomoč.

Kontakt: Helena Plevel, helena.plevel(afna)zvil.si

Zaposleni nudimo svetovalno pomoč staršem, otrokom in družini na domu ali v strokovnem centru.

Razgovori in spremljanja potekajo glede na potrebe – od enkrat tedensko do enkrat na tri tedne.

Na podlagi izražene potrebe, stopimo v stik z družino in opravimo uvodni razgovor ter podamo kratko diagnozo stanja. Nato pripravimo pogodbo o svetovanju in spremljanju v kateri zastavimo cilje, pogostost srečanj, kraj srečanj, vmesne evalvacije, ipd. Pogodbo damo v vednost pristojnemu centru za socialno delo.

Cilji programa:

  • izboljšanje komunikacije med starši in otrokom oziroma mladostnikom,
  • izboljšanje učnega uspeha otroka oziroma mladostnika,
  • vzpostavljeno je večje zaupanje med otrokom oziroma mladostnikom in starši,
  • zmanjšanje ali opustitev uživanja drog in alkohola,
  • večja socialna vključenost in izboljšanje odnosov z vrstniki.

Potrebujete dodatne informacije, svetovanje?

Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (01) 7541-240, ali preko elektronske pošte

Skip to content