Poodpustno spremljanje

Program je namenjen mladostnikom, ki uspešno zaključijo bivanje v strokovnem centru in jih čaka prehod v domače okolje, kjer pa se še ne čutijo dovolj kompetentni, da bi samostojno vstopili v življenje.

Zaposleni pred odpustom mladostniku in njegovim staršem ponudimo program spremljanja po odpustu. Cilje programa zapišemo v pogodbo o sodelovanju, ki jo podpišemo in pošljemo v vednost pristojnemu centru za socialno delo.

Glede na potrebe mladostnika in njegovih staršev, poteka spremljanje enkrat tedensko do enkrat na tri tedne v obliki pogovorov, svetovanj, podpore (pri iskanju službe, stanovanja), spodbujanja aktivnega vključevanja v družabno življenje, spodbujanje osamosvajanja in aktivacije veščin potrebnih za samostojno življenje.

Pomemben aspekt je ohranjanje kvalitetnega odnosa z znano osebo – strokovnjakom iz strokovnega centra, na katero se lahko obrne v primeru stiske.

Cilji programa:

  • samostojno življenje,
  • ohranjanje abstinence,
  • pridobitev in ohranjanje službe ali uspešnost pri nadaljnjem izobraževanju,
  • kvalitetno preživljanja prostega časa,
  • vzpostavitev in ohranjanje primernega odnosa s starši po vrnitvi domov.

Potrebujete dodatne informacije, svetovanje?

Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (01) 7541-240, ali preko elektronske pošte