POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH

Naziv poklicne izobrazbe: pomočnik v tehnoloških procesih.

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:

  • končal najmanj sedmi razred osnovne šole oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali
  • zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

  • Izobraževanje traja dve leti.

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom, da:

• se seznanijo z ekološko in naravovarstveno problematiko in se zavedo njenega pomena,
• spoznajo osnove tehnične dokumentacije tako, da znajo brati manj zahtevne delavniške risbe,
• spoznajo sestavne elemente in se seznanijo z delovanjem naprav,
• se usposobijo za pravilno rabo strokovnih terminov,
• spoznajo osnovna računalniška orodja za oblikovanje teksta, komuniciranje in predstavitev,
• se seznanijo z gradivi, ki se uporabljajo v strojegradnji in kovinsko predelovalni industriji,
• spoznajo obdelovalne postopke in orodja ter se naučijo kakovostno obdelati površine,
• spoznajo stroje in naprave za ročno in strojno obdelavo,
• pridobijo delovne navade in se navajajo na red in doslednost pri delu,
• se naučijo ročnih obdelovalnih postopkov, spoznajo ročne stroje za obdelavo kovin,
• znajo uporabljati merila in spoznajo merilne postopke,
• se naučijo delati s stroji in napravami in ob tem upoštevati navodila za varno delo,
• znajo spajati materiale z varjenjem,
• znajo uporabljati pridobljeno teoretično znanje v praksi,
• se navajajo na racionalno rabo energije in se ekološko ozavestijo,
• se usposobijo za enostavno delo v proizvodnih postopkih, pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
• pridobijo temeljna znanja iz obdelave, preoblikovanja in spajanja kovin, elektrotehnike, električnih inštalacij, električnih strojev in toplotne obdelave kovin.

MODUL TLD

Pri modulu TLD se praktični del pouka izvaja v ličarski delavnici.

PREDMETNIK: POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH – modul TLD

Oznaka

Programske enote

Obvezno/izbirno

Skupno število ur

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

155

P2

Matematika

obvezno

168

P3

Družboslovje in naravoslovje

obvezno

140 / 108

248

P4

Športna vzgoja

obvezno

124

P5

Angleški jezik

Izbirno

(48 o.k.) 48

Skupaj A

(695 + 48 o.k.) 743

B – Strokovni moduli

M1

Tehniško sporazumevanje

obvezno

147

M2

Rokovanje s stroji in napravami

obvezno

363

M9

Temeljna ličarska dela

Izbirno

(470 + 389 o.k.)    859

Skupaj B

(980 + 389 o.k.)  1369

Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli:

C- Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

700

Č – Praktično usposabljanje z delom

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

152

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

96

E – Odprti del kurikuluma

Odprti kurikulum

437

Skupaj pouka (A+B+E)

2112

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

852

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

2208

Skupaj (A+B+Č+D+E)

2360

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor) 

Razdelitev ur med teorijo in prakso

Oznaka 

Programske enote

Skupno število ur

Teoretični pouk, število ur

Praktični pouk, število ur

Strokovni moduli

M1

Tehniško sporazumevanje

147

147

0

M2

Rokovanje s stroji in napravami

363

132

231

M9

Temeljna ličarska dela

859

130

729

Skupaj 

1369

409

960

MODUL USN

Pri modulu USN se praktični del pouka izvaja v dveh delavnicah, kleparski in kovinarski.

PREDMETNIK: POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH – modul USN

Oznaka

Programske enote

Obvezno/izbirno

Skupno število ur

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

155

P2

Matematika

obvezno

168

P3

Družboslovje in naravoslovje

obvezno

140 / 108

248

P4

Športna vzgoja

obvezno

124

P5

Angleški jezik

Izbirno

(48 o.k.) 48

Skupaj A

(695 + 48 o.k.) 743

B – Strokovni moduli

M1

Tehniško sporazumevanje

obvezno

147

M2

Rokovanje s stroji in napravami

obvezno

363

M4

Upravljanje strojev in naprav

Izbirno

(470 + 389 o.k.)    859

Skupaj B

(980 + 389 o.k.)  1369

Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli:

C- Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

700

Č – Praktično usposabljanje z delom

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

152

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

96

E – Odprti del kurikuluma

Odprti kurikulum

437

Skupaj pouka (A+B+E)

2112

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

852

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

2208

Skupaj (A+B+Č+D+E)

2360

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor) 

Razdelitev ur med teorijo in prakso

Oznaka 

Programske enote

Skupno število ur

Teoretični pouk, število ur

Praktični pouk, število ur

Strokovni moduli

M1

Tehniško sporazumevanje

147

147

0

M2

Rokovanje s stroji in napravami

363

132

231

M4

Upravljanje strojev in naprav

859

130

729

Skupaj 

1369

409

960

Potrebujete dodatne informacije, svetovanje?

Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (01) 7541-240, ali preko elektronske pošte

Skip to content