O STROKOVNEM CENTRU LOGATEC

Prvi dnevi strokovnega centra …

V zgodovini je center doživljal vzpone in padce. Eden izstopajočih mejnikov ne samo v zgodovini našega strokovnega centra, pač pa tudi v zgodovini vzgoje v Sloveniji nasploh, je obdobje t. i. Logaškega eksperimenta med leti 1967 in 1971.
Eksperiment je predstavljal korak od avtoritarnega k permisivnemu načinu vzgoje, spoznanja, izhajajoča iz tega eksperimenta, pa so se razširila tudi po drugih vzgojno-izobraževalnih inštitucijah.

Strokovni center danes …

Strokovni center je v času preoblikovanja in spreminjanja, povezanega s sprejetjem krovnega zakona, ki ureja področje vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s težavami in motnjami v vedenju in čustvovanju.

SC Logatec prevzema vlogo ustanove, ki deluje na vseh področjih obravnave otrok in mladostnikov s težavami in motnjami vedenja in čustvovanja.

Kratka zgodovina

 • 1874

   

  Začetki

  Začetki Strokovnega centra Logatec segajo v leto 1874. S 1. januarjem so v okviru takratne ljubljanske prisilne delavnice ustanovili oddelek za “korigende”, mladostnike stare do 18. leta. Leta 1911 se preimenuje v vzgajališče in leta 1931 preseli v Ponoviče pri Litiji. Nato se leta 1936 preseli v graščino Sela v Ljubljani. V času II. svetovne vojne je bilo to edino odprto vzgajališče na območju Slovenije. Leta 1949 se vzgajališče za kratek čas preseli v Gradac v Belo krajino.

 • 1953

  Vzgojni zavod Logatec

  Vzgojni zavod se je v Logatec preselil iz Gradca v Beli krajini leta 1953. Zavod so uredili v starem Windischgraetzovem gradu v Gornjem Logatcu. Kasneje se iz Vzgojnega zavoda Logatec preimenuje v Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec.

   

  1953

 • 1967-1971

   

  ‘Logaški eksperiment’

  Eden izstopajočih mejnikov ne samo v zavodski zgodovini, pač pa tudi v zgodovini vzgoje v Sloveniji nasploh, je obdobje t. i.  Logaškega eksperimenta od leta 1967 do 1971. Eksperiment je predstavljal korak od avtoritarnega k permisivnemu načinu vzgoje, spoznanja, izhajajoča iz tega eksperimenta, pa so se razširila tudi po drugih vzgojno-izobraževalnih inštitucijah.

 • 1981

  Stanovanjska skupina Rdeča Kljuka v Ljubljani

  Stanovanjska skupina Rdeča Kljuka v Ljubljani je bila odprta leta 1981 in predstavlja prvo takšno enoto v Sloveniji. Enota se je iz prvotne lokacije za gradom v sedanje prostore za Bežigradom preselila leta 1994.

   

  1981

 • 1993

   

  Selitev v nove prostore ...

  Leta 1993 se zavod preseli v nove, takrat sodobno urejene prostore. Otvoritveni trak je leta 1993 prerezal takratni predsednik RS Milan Kučan.

 • 2018-2022

  Širitev programov obravnave

  Spomladi 2018 je bila ustanovljena prva enota za intenzivno obravnavo mladostnikov. Leto kasneje zavod odpre svoje prvo mladinsko stanovanje. Med leti 2018 in 2022 zavod zasleduje trend deinstitucionalizacije in individualizirane obravnave otrok in mladostnikov, tudi z izven institucionalnimi obravnavami.

   

  2018-2022

 • 2023

   

  Strokovni center Logatec

  Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec se s Sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 27. 6. 2023 preimenuje v Strokovni center Logatec. Strokovni center Logatec izvaja celostno obravnavo otrok in mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi težavami in motnjami.

Potrebujete dodatne informacije, svetovanje?

Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (01) 7541-240, ali preko elektronske pošte

Skip to content