O ZVIL

Prvi dnevi zavoda …

V zgodovini je zavod doživljal vzpone in padce. Eden izstopajočih mejnikov ne samo v zavodski zgodovini, pač pa tudi v zgodovini vzgoje v Sloveniji nasploh, je obdobje t. i. Logaškega eksperimenta od leta 1967 do 1971.
Eksperiment je predstavljal korak od avtoritarnega k permisivnemu načinu vzgoje, spoznanja, izhajajoča iz tega eksperimenta, pa so se razširila tudi po drugih vzgojnoizobraževalnih inštitucijah.

Zavod danes …

Zavod je v času preoblikovanja in spreminjanja, povezanega s sprejemanjem krovnega zakona, ki bo urejal področje vzgojnih zavodov.

ZVI Logatec želi v naslednjih letih prevzeti vlogo ustanove, ki deluje na vseh področjih obravnave otrok in mladostnikov z motnjami vedenja in čustvovanja.

Kratka zgodovina

 • 1953

   

  Začetki

  Vzgojni zavod je v Logatcu od leta 1953, ko so v starem Windischgraetzovem gradu v Gornjem Logatcu uredili deško vzgajališče.

  Ustanova je obstajala že pred tem. V Logatec se je preselila iz Bele krajine, njeni začetki pa segajo v leto 1873.

 • 1967-1971

  ‘Logaški eksperiment’

  V zgodovini je zavod doživljal vzpone in padce. Eden izstopajočih mejnikov ne samo v zavodski zgodovini, pač pa tudi v zgodovini vzgoje v Sloveniji nasploh, je obdobje t. i.  Logaškega eksperimenta od leta 1967 do 1971.

  Eksperiment je predstavljal korak od avtoritarnega k permisivnemu načinu vzgoje, spoznanja, izhajajoča iz tega eksperimenta, pa so se razširila tudi po drugih vzgojnoizobraževalnih inštitucijah.

   

  1967-1971

 • 1981

   

  Stanovanjska skupina rdeča Kljuka v Ljubljani

  Stanovanjska skupina rdeča Kljuka v Ljubljani je bila odprta leta 1981 in predstavlja prvo takšno enoto v Sloveniji. Enota se je iz prvotne lokacije za gradom v sedanje prostore za Bežigradom preselila leta 1994.

 • 1993

  Preselili smo se

  Novi prostori zavoda. Otvoritveni trak je leta 1993 prerezal takratni predsednik RS Milan Kučan.

   

  1993

 • 2011

   

  Stanovanjska skupina Postojna

  Leta 2011 je logaški zavod pridobil novo skupino v Postojni. Pred tem je bila enota del Vzgojnega zavoda v Planini.

 • 2018

  Intenzivna enota Planina

  Dislocirana enota za intenzivno obravnavo mladostnikov je bila ustanovljena spomladi 2018.

   

  2018

 • 2019

   

  Stanovanjska skupina Vrhnika

  Enota na Vrhniki je bila odprta v začetku leta 2019. Enota predstavlja prvovrsten poizkus kombiniranja klasičnega zavodskega internega izobraževanja in stanovanjske skupine s poudarkom na osebnostno socialnih integrativnih ciljih vzgojnega programa.

 • 2019

  Mladinsko stanovanje

  Logaški zavod je v letu 2019 pridobil prvo mladinsko stanovanje. Stanovanje je namenjeno poodpustnem nadaljevanju programa v smislu spremljanja in nudenja podpore mladostniku, ki še ni povsem pripravljen na integracijo v družbo in/ali ima doma razmere nespodbudne.

   

  2019

Potrebujete dodatne informacije, svetovanje?

Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (01) 7541-240, ali preko elektronske pošte

Skip to content