Mobilni tim

Program je namenjen osnovnim in srednjim šolam in drugim organizacijam (mladinski centri, društva, organizacije, ipd.), ki se srečujejo z problematiko otrok in mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi težavami.

Kontakt: Helena Plevel, helena.plevel(afna)zvil.si

Praktične izkušnje, ki jih imajo naši strokovni delavci s populacijo z najtežjimi oblikami vedenjskih in čustvenih motenj v državi, delimo tudi s strokovnimi delavci v rednih šolah.

Naši svetovalci lahko po dogovoru pridejo na šolo, mladinski center, društvo ali pa se dogovorimo za sestanek  pri nas. Pogovorijo se s strokovnimi delavci o težavah in potrebah ter pripravijo načrt dela.

Večinoma gre za individualno svetovanje, lahko pa pripravijo tudi delavnice za učitelje in druge strokovne delavce.

Svetovanje:

  • opolnomočenje učitelja,
  • vzpostavljanje boljšega odnosa z otrokom, ki ima vedenjske in čustvene težave,
  • seznanjanje učitelja z naravo učenčevih težav,
  • kako reagirati, ko se pojavijo neprimerna in nezaželena vedenja,
  • kako vzpostaviti dobro klimo v razredu,
  • uravnoteženje vzgojnega stila,
  • primernost avtoritete za uspešno delo v razredu.

Potrebujete dodatne informacije, svetovanje?

Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (01) 7541-240, ali preko elektronske pošte

Skip to content