Mednarodno sodelovanje

E+ mobilnost
cmepius
E+ mobilnost

ERASMUS+

Strokovni center Logatec

CMEPIUSERASMUS+ eTwinning | School Education GateWayEPALE | SALTO |SIO | ERASMUS projekti SC Logatec | IKT orodja

Urednik spletne strani Mednarodno sodelovanje: Uroš Čadež

Maj, 2024

“Predstavitev ERASMUS+ projektov na SCL”

23. 4. 2024 smo na OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, predstavili ERASMUS+ aktivnosti Strokovnega centra Logatec. Poleg  predstavitve naših aktivnostih smo podali tudi usmeritve, kako se lahko na najhitrejši način gostujoča šola vključi v prve mednarodne projekte.

Maj, 2024

Introduction training for newcomers to Youth Exchanges – BiTriMulti” – MOVIT

Prijavili smo se na usposabljanje z naslovom Introduction training for newcomers to Youth Exchanges – BiTriMulti (https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/introduction-training-for-newcomers-to-youth-exchanges-bitrimulti.12327/) v organizaciji in izvedbi SALTO-YOUTH (Support, Advanced Learning and Training Opportunities for Youth), ki deluje v okviru programov Erasmus+ Mladi in Evropske solidarnostne enote. Projekt podpira in sofinancira MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih, Slovenija.

Cilj tečaja usposabljanja je ponuditi mednarodno učno izkušnjo, s katero se lahko počutite bolj samozavestni pri prvih korakih pri organizaciji lastne mladinske izmenjave.
Cilji:
 • Zagotoviti uvod v program Erasmus+ za mlade, s poudarkom na vrsti projekta, imenovani Mladinske izmenjave
 • Pokazati, kako se lahko mladi sami vključijo v načrtovanje in vodenje takšnih projektov
 • Ponuditi individualno in skupinsko učno izkušnjo skozi simuliran proces vzpostavitve projekta mladinske izmenjave
 • Razviti potrebno znanje, spretnosti in odnose za organizacijo mladinske izmenjave, ki temelji na praksi neformalnega učenja, načelih in standardih kakovosti mladinskih programov EU
 • Omogočiti udeležencem, da razmišljajo o svojem učenju z uporabo Youthpass – strategije o priznavanju neformalnega učenja na mladinskem področju.
 • Ponuditi priložnost za srečanje z možnimi partnerskimi skupinami in navezovanje stikov v drugih državah
Izbor udeležencev usposabljanja bo potekal 3. 6. 2024.
Teja Per, vzgojiteljica in koordinatorka za razvoj mobilnosti mladih

Maj, 2024

“Discover EU za enake priložnosti” – MOVIT

Prijavili smo se na kratek online dogodek Discover EU za enake priložnosti, ki ga organizira MOVIT,  Zavod za razvoj mobilnosti mladih. Dogodek je primeren za organizacije, ki delamo z mladimi z manj priložnostmi, starimi 17 ali 18 let. Predstavitev ukrepa Discover EU bo imela poseben poudarkom na omogočanju priložnosti za potovanje mladim z manj priložnostmi. Spletni predstavitvi dogodek v spletnem okolju MS Teams bo potekali v ponedeljek 27. 5. 2024, 14:00 uri.

Discover EU je pobuda Evropske unije, ki daje mladim, starim 18 let, možnost odkrivanja Evrope z vlakom. Pobuda mladim omogoča izkoristiti pravico do prostega gibanja v Evropski uniji, odkrivati evropsko raznolikost, spoznati kulturno bogastvo in zgodovino Evrope ter se povezati z ljudmi cele celine. Poleg tega jim pobuda omogoča, da med potovanjem, predvsem z vlaki, pridobijo pomembne življenjske izkušnje, kot so neodvisnost, samozavest in odprtost do drugih kultur.  Ukrep za vključevanje v okviru pobude Discover EU je namenjen zagotavljanju dodatne podpore udeležencem z manj priložnostmi pri raziskovanju Evrope. Z njim želimo doseči mlade z manj priložnostmi, ki se ne bi prijavili na lastno pobudo, jim na ta način pomagamo odpraviti ovire, ki jim onemogočajo udeležbo v splošnem prijavnem roku Discover EU, jim zagotovimo potrebno podporo, da lahko sami ali v spremstvu vrstnikov in spremljevalcev odkrivajo Evropo ter spodbudimo razvoj njihovih kompetenc s pomočjo trajnostnega potovanja. Ukrep omogoča pridobitev sredstev za kritje stroškov nastanitve in prehrane za mlade, ki bodo potovali, in sredstev za kritje stroškov spremljevalcev mladih, če so potrebni.  Naslednji rok za prijavo projekta je 1. oktober 2024.

Maj, 2024

“Ugriznimo v mladinske izmenjave” – MOVIT

Prijavili smo se na usposabljanje Ugriznimo v mladinske izmenjave, ki bo potekalo v sredo, 29. maja 2024, od 9.30 do 17.00 v City Hotelu na Dalmatinovi ulici 15 v Ljubljani. Organizator dogodka je MOVIT,  Zavod za razvoj mobilnosti mladih.
Na usposabljanju želimo pridobiti nove informacije, saj jeseni načrtujemo prijaviti projekt mladinskih izmenjav. Mladinske izmenjave so super vstopna točka v program Erasmus+: Mladina, preko katerih lahko organizacija ponudi mednarodno učno izkušnjo mladim, zgradi nova partnerstva, se razvija in hkrati tudi krepi kompetence zaposlenih. Usposabljanje je namenjeno vsem novim mladinskim delavcem, ki nimajo izkušenj s programom Erasmus+, prvim prijaviteljem mladinskih izmenjav in vsem, ki si želite izboljšati svoje projektne predloge. Cilj je usposobiti udeležence za uspešno prijavo in izvedbo projektov mladinskih izmenjav.
Na usposabljanju bodo udeleženci spoznali:
● program Erasmus+: Mladina in podrobneje ukrep mladinske izmenjave,
● primer dobre prakse projekta mladinske izmenjave in
● projektni cikel.
Vabilo na dogodek:
Usposabljanje se bo udeležila Teja Per.

April, 2024

“Non-Formal Education Teaching Methods and Strategies” Tenerifi, Španija

Od 21. 4. 2024 do 27. 4. 2024 smo se udeležili 6. dnevega izobraževanja v Puertu de la Cruz, Španija, v okviru projekta Nove prakse in delovna praksa za dijake z manj priložnostmi (New traineeships and work placements for students with fewer opportunities), Project 2023-1-SI01-KA122-VET z naslovom “Non-Formal Education Teaching Methods and Strategies” s strani izvajalca izobraževanja Erasmus Learning Academy.

Pri učenju in preprečevanju zgodnjega opuščanja šolanja se je razmišljalo onkraj zidanih sten tradicionalne učilnice. Na evropski ravni se vse bolj krepi trend vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja ter močan poudarek na vključevanju neformalnih metod dela v tradicionalne izobraževalne poti. Na seminarju smo odkrili razlike med posameznimi vrstami učenja in nove trende, kako motivirati in podpreti zahtevne učence, predvsem pa vadili in osvojili konkretne neformalne dejavnosti, metode dela in orodja, ki jih bomo lahko dan po seminarju uporabili v svojem razredu.

Namen seminarja je bil seznaniti udeležence z možnostmi, ki jih ponuja nastajajoči trend vključevanja neformalnih metod dela v formalne izobraževalne poti. Splošni cilj tega tečaja je spodbujati odličnost v izobraževanju z opremljanjem učiteljev in vodij šol s potrebnim znanjem in kompetencami za učinkovito uporabo neformalnih metod dela v šolskem okolju.

Na tem tečaju smo udeleženci pridobili sledeča znanja:

– spoznali razlike med formalnim, neformalnim in priložnostnim izobraževanjem in neformalnim učenjem ter osnovna načela neformalnega izobraževanja,

– se spoznali z nastajajočimi se trendi vključevanja neformalnih delovnih metod v formalno izobraževanje,

– prakticirali in dopolnili svoje znanje s konkretnimi neformalnimi dejavnostmi, delovnimi metodami in orodji, ki jih je mogoče prenesti v prakso;
– izmenjali najboljše prakse in izkušenje z udeleženci seminarja,

– izvedli mreženje z učitelji, ki delujejo na področju izobraževanja v Evropi.

Seminarja se je udeležil Uroš Čadež.

April, 2024

“Non Formal Learning– The Golden Door for an Innovative Future for Schools” Barcelona, Španija

Od 4. 4. 2024 do 9. 4. 2024 smo se udeležili 5. dnevega usposabljanja v Barceloni v Španiji z naslovom Neformalno učenje – zlata vrata za inovativno prihodnost šol (Non Formal Learning– The Golden Door for an Innovative Future for Schools) s strani izvajalca izobraževanja New Horizons Malta (URL: https://www.newhorizonsmt.com/). Usposabljanje je potekalo v okviru projekta  IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V TUJINI Erasmus+, KA1 Projekti mobilnosti za osebje.

Cilj usposabljanja je spodbujati odličnost in inovativnost v izobraževanju z opremljanjem učiteljev in izobraževalnega osebja z osnovnim znanjem in veščinami za vključitev neformalnih učnih metod in dejavnosti v naše izobraževalne programe. Program usposabljanja je zasnovan na podlagi številčnih učnih modulov. Moduli so pokrivali naslednje teme kot so mreženje in medkulturno povezovanje, različni načini predstavitve samega sebe in svoje institucije, neformalno učenje za razvoj kreativnosti med učenci, motivacija, pomen inkluzivnega izobraževanja, ključne kompetence in spretnosti za 21. stoletje, reševanje konfliktov in razlike med skupino in timom.

V sklopu usposabljanja je potekal tudi tematski obisk šole oziroma centra neformalnega izobraževanja, in sicer obisk Leanguage School v Barceloni, kjer imajo kot eno izmed zanimivosti neformalnega in izkustvenega učenja tematske mesece, znotraj katerih predelajo posamezno tematiko izobraževanja in se ji v celoti posvetijo tudi z obiskom različnih dogodkov, izdelava različnih izdelkov na izbrano temo ter učenje jezika na prostem, preko katerega poteka učenje jezika na prostem, na ulici, v parku, v restavraciji in podobno. V sklopu usposabljanja je potekalo tudi izobraževanje na prostem v prijetnem okolju parka Parc de la Ciutadella, kjer je potekala predstavitev posameznih držav preko kulture, izmenjave dobrot, izmenjava spominkov s pomočjo tombole, petje pesmi, ples, narodna noša, zastave, promocijski material države in druge oblik predstavitve npr. kviz, plakati.

Program seminarja NON FORMAL LEARNING– THE GOLDEN DOOR FOR AN INNOVATIVE FUTURE FOR SCHOOLS (URL: https://school-education.ec.europa.eu/en/professional-development/courses/non-formal-learning-golden-door-innovative-future-schools)

Udeleženka usposabljanja je bila Teja Per, ki se je iz usposabljanja vrnila navdušena, polna lepih vtisov. Usposabljanje so se udeležili posamezniki iz Romunije, Italije, Litve in Grčije.  Cilj udeležbe je bil tudi poiskati sorodne partnerske institucije, vendar jih žal na usposabljanju ni bilo, so se pa spletli dobro partnerski in prijateljski odnosi in morebitne možnosti povezovanja preko njihovih znancev. Usposabljanje je bilo resnično zelo poučno in bi bilo potrebno v naše šole vnesti več tovrstnih vsebin, načinov in metod neformalnega poučevanja učencev, zato v veliko meri spodbujamo udeležbo na usposabljanju Neformalno učenje – zlata vrata za inovativno prihodnost šol s strani izvajalca izobraževanja New Horizons Malta.

Teja Per

Februar, 2024

“Engaging VET institution with a majority of learners with fewer opportunities in Erasmus+ mobility”

V mesecu februarju 2024 smo se prijavili na kontaktni seminar TCA (Erasmus+ Transnational Cooperation Activities) “Engaging VET institution with a majority of learners with fewer opportunities in Erasmus+ mobility”, ki bo potekal od 27. do 30. maja 2024, v Kopenhagnu na Danskem.

Naša prijava ni bila uspešna. Ker je seminar namenjen šolskim centrom, ki se ukvarjajo z dijaki z manj priložnostmi in s ČVM, bi bilo za nas vsekakor zelo pozitivno, če bi bili na seminar izbrani (delitev dobrih praks, spoznavanje z morebitnimi partnerji …). Nosilka seminarja, ki bo predstavila delo z dijaki z manj priložnostmi, je Danska produkcijska šola FGU, katero pa bomo v okviru našega E+ projekta v oktobru 2024 obiskali.

Februar, 2024

Prijavili smo se na razpis Aktivnosti udejstvovanja mladih za projekt The basics of entrepreneurship for young people, ključna aktivnost KA154-YOU.

V okviru projekta Aktivnosti udejstvovanja mladih želimo izvajati aktivnosti neformalnega izobraževanja in usposabljanja mladih z manj priložnosti na področju začetkov podjetništva. Izmed nabora ciljev mladih želimo v našem projektu zasledovati cilj kakovostnega neformalneg učenja podjetništva. Naš glavni cilj je konkretizacija prvih korakov v samostojno podjetništvo. Preko različnih aktivnosti želimo, da mladi spoznajo osnove podjetništva in da se spoznajo z vsemi koraki, ki so potrebni za realizacijo – od poslovne ideje do same prodaje izdelka oziroma storitve.

Podrobnosti o MOVIT aktivnostih.

Koordinatorica projekta je Teja Per, sokoordinator Uroš Čadež

Februar, 2024

Prijavili smo se na razpis Erasmus+ KA122-VET 2024.  V okviru projekta smo pripravili  tri različne mednarodne aktivnosti in sicer:

 • PARTNERSTVA ZA SODELOVANJE  Erasmus+, KA1– sodelovanje s poklicno strokovno šolo na Finskem, ki izvaja program poklicnega strokovnega izobraževanja dijakov s ČVM (sledenje na delovnem mestu). Naš cilj je izmenjava dobrih praks in vpeljava le teh v naše delo.
 • IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V TUJINI Erasmus+, KA1 Projekti mobilnosti za osebje na temo “Neformalna znanja” in izobraževane iz IKT – vzpostavitev “laboratorija” znanj iz informacijske komunikacijske tehnologije, ki se navezujejo na ustanovitev produkcijskega oddelka.

 • IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V TUJINI Erasmus+, KA1 Projekti mobilnosti za učeče se dijake – opravljanje 10 dni delovne prakse v tujini za dijake s spremstvom.

Februar, 2024

Udeležili smo se webseminarja Zavoda za razvoj mobilnosti mladih – MOVIT, saj se nameravamo v tem šolskem letu prijavite še na projekt ključnih ukrepov KA154-YOU, ki spodbuja mlade k aktivnem preživljanju prostega časa. Na seminarju sta bila Teja Per in Uroš Čadež.

November, 2023

“Jaz in moje delo ter timsko delo” Višnja Gora, Slovenija

V okviru PROGRAMA študijske skupine Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije smo, 15. 11. 2023, v Višnji Gori, izvedli predavanje “PREDSTAVITEV PROGRAMOV ERASMUS+” in predstavili dobro prakso mednarodnega sodelovanja SC Logatec.

Gradivo seminarja:

“Predstavitev programov ERASMUS+ in dobra praksa”

Navodila za dodelitev točk Ereasmus 2021-2027_sep23

Rezultati izvedene ankete na seminarju:

November, 2023

“Inclusion across Europe” Beograd, Srbija

V sredo 15. 11. sem ob 20h prišel v Hotel Envoy v Beogradu. Naslednjega dne smo po registraciji udeležencev, začeli s programom seminarja Inclusion across Europe. Po uvodnem govoru koordinatorjev programa, sta besedo dobila Stevan Nestorov z ministrstva za izobraževanje ter Milena Jovanović iz fondacije Tempus, ki sta govorila o strategiji izvajanja inkluzije v Srbiji.

Nato so predstavniki nacionalne agencije iz Romunije, predstavili glavne aktivnosti strategije inkluzije, ki jo izvajajo v tej državi. Po premoru za kavo, so sledile predstavitve dobrih praks, in sicer, treh primerov iz Srbije in enega iz Romunije. Po kosilu smo imeli delavnico, na kateri smo razpravljali in oblikovali potencialni KA1 projekt na temo inkluzije, katerega smo potem tudi predstavili. Temu je sledil turistični ogled mesta ter skupna večerja, tekom katere smo imeli priložnost medsebojnega spoznavanja v bolj neformalnem vzdušju. Naslednjega dne smo imeli plenarno razpravo na temo, Inkluzija v Erasmus+ programu – primeri uspešno premaganih izzivov, na kateri so sodelovali štirje predstavniki iz Srbije in eden iz Romunije. Po premoru za kavo smo imeli delavnico, na kateri smo razpravljali in oblikovali potencialni KA2 projekt na temo inkluzije, katerega smo potem tudi predstavili. Po kosilu in zadnjem neformalnem druženju je sledil zaključek seminarja, na katerem smo se posvetili razmisleku o inkluziji ter izmenjali svoje vtise.

Dejan Hristić

November, 2023

“Inclusion across Europe” Beograd, Srbija

V mesecu oktobru 2023 smo se prijavili na kontaktni seminar TCA (Erasmus+ Transnational Cooperation Activities) “Inclusion across Europe”, ki bo potekal od 16. 11. do 17. 11. 2023, v Beogradu, Srbija.

Naša prijava je bila uspešna, tako da se bomo skupaj s predstavniki Ekonomske šola in Gimnazije Radovljica,  Osnovne šole Tržič  ter našega SC Logatec udeležili dvodnevnega seminarja. Seminarja se bo udeležil Dejan Hristić, vzgojitelj in psiholog SC Logatec.

Vsebinsko je seminar namenjen iskanju mednarodnih partnerjev s področja inkluzije v različnih izobraževalnih programih. Predstavljene bodo dobre prakse s področja inkluzije v Romuniji in v Srbiji,  vzpostavila se bo razprava o možnih projektih KA2 na temo vključevanja in morebitna njihova zasnova.

Program seminarja: “Inclusion across Europe”

September, 2023

eTwinning seminar  “Focusing on innovation in VET”

V času od 26. do 28. oktobra 2023 sem se udeležila seminarja v Madridu, z naslovom »Focusing on innovation in VET.

   

Po registraciji, v četrtek popoldne, je bilo predavanje Sergia Banderasa Education&Innovation o odličnem sodelovanju TechParka v Malagi s tamkajšnjo strokovno šolo. Skupaj razvijajo videoigrice in razno vizualno zabavo. Študenti se tam učijo na projektih podjetja in so po končanem šolanju 95% zaposljivi. V učenje poskušajo vključiti čim več prakse. Nato sta bila predstavljena dva primera dobre prakse. Prvi primer Eve Marie Bastidas je bilo razumevanj zgodovine preko sedanjosti, ki je bil zame zanimiv pogled. Drugi primer, Marie Isabel Vile, je bil o sodelovanju  dveh projektnih šol, ki poteka v angleščini z namenom, da učenci izboljšajo samozavest, komunikacijsko kompetenco (tehnične in poslovne angleščine).

Nato je sledilo predavanje Alejandra Florentina Lopaza o sinergiji Erasmusa in eTwinninga.

Večer smo zaključili s medsebojnim spoznavanjem v družabni igri “sobe pobega” in skupno večerjo. Ob spoznavanju kolegov iz drugih evropskih držav, navezovanju novih stikov, je potekalo prijatno večerno druženje.

Naslednje dopoldne so se bile različne delavnice, kjer smo aktivno sodelovali v treh: VET eTwinnig projekti, eSafety in Gamification and IT tools. Slednja mi je bila najbolj zanimiva. Guillermo Medrano je na atraktiven način predstavil izdelke svojih učencev. Preko QR kod smo vstopili v različne interaktivne sobe in nadaljevali le, če smo pravilno rešili dane naloge. Zanimiva je bila tudi prezentacija, ko smo mobilni telefon približali QR kodi in so se na zaslonu telefona  pojavile gibljive 3D oblike.

Po kosilu je sledilo predavanje Sonie Ruiz o prednostih in kakovosti eTwinninga. Predstavila je dodane vrednosti mreženja in povezovanja med različnimi šolami, načini dela.

 

Sledilo je projektno delo, kjer smo predstavili svoje zamisli za projekte in si iskali projektne partnerje.

Večer se je zaključil z vodenim ogledom mestnega jedra Madrid in večerja v eni od restavracij.

V soboto dopoldan smo nadaljevali s projektnim delom mreženja. Priključila sem se romunski skupini z naslovom projekta ECO design, ki se mi je zdel najbolj primeren za vključitev naših dijakov. Po predstavitvi projektnih skupin smo zgodaj popoldan zaključili s seminarjem.

Saša Kosten

September, 2023

eTwinning seminar  “Focusing on innovation in VET”

V mesecu septembru 2023 smo se prijavili na razpis eTwinning seminar “Focusing on innovation in VET”.  Na razpisu smo bili  izbrani, tako, da se bo seminarja udeležila profesorica Saša Kosten. Seminar bo potekal od 26. do 29. oktobra 2023 v Madridu, v Španiji.

Vsebinsko seminar zajema povezovanje z učitelji iz vse Evrope, izmenjave idej in najboljših praks. Ključni cilj seminarja je začeti skupni projekt eTwinning in se skozi projekt seznaniti z merili kakovosti. Nastali projekt bo potekal izključno na eTtwinning platformi in ne bo dodatno financiran.

Program seminarja: “Focusing on innovation in VET”

Avgust, 2023

Udeležili smo se seminarja za pogodbenike projektov Erasmus+ KICK-OFF SREČANJE 2023 za poklicno in strokovno izobraževanje (VET), ki je bil v Termah Snovik v Kamniku. Seminar je potekal od 28.  do 29. avgusta 2023.

Glavni namen dogodka je bil pripraviti pogodbenike na kakovostno izvajanje projektov Erasmus+, čas smo si pa vzeli tudi za razjasnitev pogodbenih obveznosti, morebitnih dilem in za mreženje z ostalimi pogodbeniki.

Julij, 2023

Oddaja zaključnega poročila KA122-SCH

05. 07. 2023 smo se udeležili web seminarja za neakreditirane organizacije z naslovom Oddaja končnega poročila projekta za KA122-sch.

Vsebina seminarja: priprava  zaključnega poročila ob končanju projekta KA122. Seminarja se je udeležil Uroš Čadež.

Maj, 2023

Povzetek eTwinning seminarja “Being Creative in eTwinning through Innovation and Education” – Inovacije v sekundarnem izobraževanju, ki je potekal med 18. in 20. majem 2023 v Bratislavi na Slovaškem. 

Delo na seminarju je potekalo zelo interaktivno, udeleženci smo poslušali nekaj predavanj v zvezi z namenom eTwinning projektov, načini povezovanja in sodelovanja med strokovnimi delavci v Evropi z namenom ustvarjanja eTwinning projekta in primeri dobrih praks, uspešnih eTwinning projektov. Po predavanjih smo imeli udeleženci veliko možnosti za povezovanje in mreženje z aktivnostmi za prebijanje ledu, aktivnostmi med seminarjem in opravljanjem nalog po mestu, ter druženjem med odmori za kavo ter pri obrokih. Spoznali smo tudi nekaj ICT orodij kot na primer Canva, spoznali orodja za ustvarjanje digitalne knjige in lastnega avatarja, za pomoč pri ustvarjanju novih eTwinning projektov, kateri bodo pri ustvarjanju projekta zelo koristni.

 

Moj splošen vtis obiska seminarja je zelo dober, organizacija in vsebina seminarja sta mi bila všeč, spoznala sem veliko učiteljev z vse Evrope s podobnim mišljenjem glede vključenosti mladih v mednarodne projekte, seminar je bil zanimiv in v prihodnje bi se z veseljem udeležila še kakega podobnega seminarja.

Tjaša Furlan

Maj, 2023

Razpis ERASMUS+ 2023

CMEPIUS je objavil sklepe z rezultati letošnjega prvega razpisnega roka za projekte mobilnosti Erasmus+ KA122-VET. Na razpis se je prijavil tudi naš zavod, ki je bil v celotni prijavi uspešen, saj smo pridobili nepovratna sredstva za vse tri prijavljene aktivnosti:

 • PARTNERSTVA ZA SODELOVANJE  Erasmus+, KA1– sodelovanje s produkcijsko šolo na Danskem (sledenje na delovnem mestu),  kjer je naš cilj je pridobiti znanja s področja organizacije produkcijske šole na treh temeljnih delovnih področji – vodstva, poučevanja in vzgoje. Ta znanja nam bodo postavljala temelje za morebitno ustanovitev produkcijskega oddelka v okviru naše ustanove.
 • IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V TUJINI Erasmus+, KA1 Projekti mobilnosti za osebje na temo “Neformalna znanja”, ki se navezujejo na ustanovitev produkcijskega oddelka.

 • IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V TUJINI Erasmus+, KA1 Projekti mobilnosti za učeče se dijake – opravljanje 10 dni delovne prakse v tujini za dijake s spremstvom.

S sredstvi, ki smo jih pridobili, bomo omogočili skupaj 9 mobilnosti od tega prvič tudi 2 mobilnosti za dijake.

Marec, 2023

V mesecu februarju 2023 smo se prijavili na letni razpis ERASMUS+, kjer smo prijavili kar tri aktivnost in sicer:

 • PARTNERSTVA ZA SODELOVANJE  Erasmus+, KA1 – sodelovanje s produkcijsko šolo na Danskem (sledenje na delovnem mestu),  kjer je naš cilj je pridobiti znanja s področja organizacije produkcijske šole na treh temeljnih delovnih področji – vodstva, poučevanja in vzgoje. Ta znanja nam bodo postavljala temelje za morebitno ustanovitev produkcijskega oddelka v okviru naše ustanove.
 • IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V TUJINI Erasmus+, KA1 Projekti mobilnosti za osebje na temo “Neformalna znanja”, ki se navezujejo na ustanovitev produkcijskega oddelka.

 • IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V TUJINI Erasmus+, KA1 Projekti mobilnosti za učeče se dijake – opravljanje 10 dnevne delovne prakse v tujini za dijake.

Glede razpisov, ki so priložnostni, smo in bomo preko šolskega leta aktivni pri prijavah na: 

 • eTwinning seminarje in delavnice in
 • TCA tematske in kontaktne seminarje (Erasmus+ Transnational Cooperation Activities).

Vključeni in aktivni smo tudi v dveh mednarodnih eTwinning projektih, ki sta opisana na povezavi ERASMUS projekti ZVIL

Od januarja 2022, ko smo se prvič prijavili na razpis ERASMUS+ projekt, smo tako izvedli že 5 mobilnosti. Ena mobilnost, ki je že potrjena, pa se bo izvedla v mesecu maju 2023.

Februar, 2023

eTwinning seminar  “Being Creative in eTwinning through Innovation and Education”

Uspešno smo se prijavili na seminarj eTwinning “Being Creative in eTwinning through Innovation and Education”, ki bo potekal med 18. in 20. majem 2023 v Bratislavi na Slovaškem. Seminarja se bo udeležila psihologinja Tjaša Furlan.

Vsebinsko seminar zajema povezovanje z učitelji iz vse Evrope, izmenjave idej in najboljših praks. Ključni cilj seminarja je začeti skupni projekt eTwinning in se skozi projekt seznaniti z merili kakovosti. Nastali projekt bo potekal izključno na eTtwinning platformi.

Program seminarja: “Being Creative in eTwinning through Innovation and Education”

Februar, 2023

Erasmus+ Project Management and Educational visits VET

V mesecu februarju smo se udeležili izobraževanja Erasmus + Project Management and Educational visits VET, ki je potekal v Reykjeviku,  Islandija, od 12. do 18. februarja 2023.

Kratko poročilo o udeležbi:

Program seminarja je bil izveden po priloženi časovnici. Rdeča nit programa je bila, kako uspešno pripraviti projekt E+ za prijavo na razpis nacionalne agencije CMEPIUS v različni ključnih ukrepih:

– KA1, kjer lahko institucije pridobijo sredstva za mobilnost posameznikov (učeči se in osebje lahko odidejo na usposabljanje, prakso, sledenje na delovnem mestu, izmenjavo na partnersko institucijo v drugo državo) in
– KA2, kjer lahko institucije pridobijo sredstva za izvedbo mednarodnih projektov različnega obsega.

V okviru izobraževalnega seminarja smo obiskali tudi štiri različne islandske šole, ki izvajajo poklicno izobraževanje iz različnih področij (med njimi tudi poklicno šolo, ki izobražuje avtokaroseriste) ter imeli tudi štiri organizirane izlete, kot je strokovno voden ogled mesta Reykjavik, obisk muzeja Perlam, ogled naravnih znamenitosti Golden Ringa (islandski slapovi in gejzirji, farmo islandskih konji …) in obisk Blue Lagune – termalnih vrelcev.

Ves čas seminarja so potekala neformalna druženja, preko katerih smo se udeleženci spoznali in med seboj izmenjali izkušnje ter kontakte za nadaljnje sodelovanje. Seminar je bil organiziran strokovno in bil  dobro voden s strani gostiteljice.

Z ogledom poklicnih izobraževalnih ustanov (VET) institucij smo dobili tudi bolj konkretni vpogled v izobraževalni sistem Islandije.

Seminarja sta se udeležila Matjaž Lazar, učitelj praktičnega pouka in Uroš Čadež, Erasmus+ koordinator in učitelj strokovno teoretičnih predmetov.

Januar, 2023

Projekt KA1, za prijavitelje za neakreditirane organizacije KA122-VET

30. 01. 2023 smo se udeležili web seminarja za prijavitelje Erasmus+ K1, za neakreditirane organizacije KA122-VET.

Vsebina seminarja: predstavitev razpisa Erasmus+ KA1 (cilji programa, prednostne naloge, pravila prijavljanja, finančna pravila, učinki).

Januar, 2023

Promoting VET Excellence through Skills Competitions Espoo, Finska

Prijavili smo se na  kontaktni seminar TCAPromoting VET Excellence through Skills Competitions, ki bo potekal med 8.  in 11. majem 2023 v Espoo na Finskem. Pri prijavi nismo bili uspešni, smo pa v čakalni vrsti, v kolikor kdo od prijaviteljev odpove sodelovanje.

Seminar je namenjen koordinatorjem začetnikom E+, ki se še vključujejo v mednarodno sodelovanje  in pripravljajo prve mednarodne projekte. Vsebinsko je seminar namenjen iskanju mednarodnih partnerjev s področja poklicnega izobraževanja, predstavitvi Finskega poklicnega izobraževanja ter predstavitvi delovanja poklicnih šolskih centrov. Istočasno s seminarjem bo potekalo tudi nacionalno tekmovanje dijakov v pridobljenem poklicnem znanju s posameznih področji.

Program seminarja: Promoting VET Excellence through Skills Competitions

Januar, 2023

Projekt KA210, za prijavitelje Manjša partnerstva na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja

27. 01. 2023 smo se udeležili web seminarja za prijavitelje Erasmus+ KA210 – Manjša partnerstva na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Vsebina seminarja: predstavitev razpisa Erasmus+ za sodelovalna partnerstvaKA210 (cilji programa, prednostne naloge, pravila prijavljanja, finančna pravila, učinki).

Januar, 2023

Projekt KA220, za prijavitelje Izobraževanja odraslih in poklicnega in strokovnega izobraževanja

19. 01. 2023 smo se udeležili spletnega seminarja za prijavitelje projektov KA220, za področje izobraževanja odraslih in poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Vsebina seminarja: predstavitev razpisa Erasmus+ za sodelovalna partnerstva KA220 (cilji programa na področju izobraževanja odraslih in poklicnega in strokovnega izobraževanja, prednostne naloge, pravila prijavljanja, finančna pravila, učinki).

Oktober, 2022

Erasmus+ za računovodje

27. 10. 2022 smo se udeležili web seminarja za računovodje  (ERASMUS+ izmenjave). V imenu zavoda se ga je udeležila računovodkinja Klavdija Pivk.

September, 2022

eTwinning seminar »Rural Teachers from Mediterranean Countries together at the European School Education Platform«

Konec septembra,  od 26. do 28. 9., se je profesorica, Simona Predanič, udeležila eTwinning seminarja »Rural Teachers from Mediterranean Countries together at the European School Education Platform«, ki je potekal v Albaniji, v obmorskem mestu Golem (Durres). Namen seminarja je bil udeležencem predstaviti uporabo  ESEP platforme (European School Education Platform), spoznavanje potencialnih partnerjev za sodelovanje v mednarodnih projektih eTwinning in predstavitev projektnih idej.

Na srečanju je skupina učiteljev iz Slovenije (Simona Predanič), Španije (Jose Luis García de Diego), Hrvaške (Josip Cvitanović) in Azerbajdžana (Gulay Majidli) zasnovala nov mednarodni eTwinning projekt z naslovom Warm Up Your Brain, s katerim želijo vzpodbuditi mladostnike (udeležence projekta) k razmisleku o tem, kako s svojimi aktivnostmi in razmišljanjem vplivajo na svoje duševno zdravje in funkcioniranje tako pri pouku kot izven učilnice.

 

September, 2022

Udeležili smo se Seminarja za pogodbenike projektov Erasmus+ splošno šolsko izobraževanje, ki je bil v Grand Hotelu Sava v Rogaški Slatini, od četrtka, 15. 9., do petka, 16. 9. 2022.

Glavni namen dogodka je bil pripraviti pogodbenike na kakovostno izvajanje projektov Erasmus+, čas smo si pa vzeli tudi za razjasnitev pogodbenih obveznosti, morebitnih dilem in za mreženje z ostalimi pogodbeniki.

Udeležba na dogodku je bila brezplačna, za organizacijo in rezervacijo namestitve in prehrane je  poskrbel CMEPIUS. Ker nas CEMEPIUS spodbuja k trajnostnemu načinu izvajanja aktivnosti, smo ponudil prevoz kolegom iz Ljubljane, tako da smo na pot odšli trije udeleženci z enim vozilom.

Avgust, 2022

Contact Seminar – learn about Small Scale Partnerships

Prijavili smo se na  kontaktni seminar Contact Seminar – learn about Small Scale Partnerships, ki bo potekal med 7. 11. in 8. 11. 2022 na Danskem v Kopenhagnu.

Kontaktni seminar je namenjen novincem v programu, ki imajo zelo malo predznanja o programu Erasmus+. Cilj je pomagati udeležencem pri vzpostavitvi stikov za bodoče mednarodno sodelovanje. Na seminarju bodo imeli udeleženci možnost mreženja in razvijanja potencialnih projektnih  idej. Na seminar je prijavljen ravnatelj Borut Marolt.

Več o seminarju: Contact Seminar – learn about Small Scale Partnerships

Avgust, 2022

eTwinning seminar  »Rural Teachers from Mediterranean Countries together at European School Education Platform«

Prijavili smo se na  seminar eTwinning »Rural Teachers from Mediterranean Countries together at European School Education Platform«, ki bo med 26. in 28. 9. 2022 potekal v mestu Drač, Albanija. Prijava je bila iz nacionalne agencije CMEPIUS že odobrena. seminarja se bo udeležila Simona Predanič.

Vsebinsko seminar zajema osnove in vse možnosti uporabe portala eTwininng ter postavitev mednarodnega projekta med udeleženci seminarja, ki bo potekal izključno na eTwinning platformi.

Program seminarja: Rural Teachers from Mediterranean Countries …

Avgust, 2022

Vključevanje mladostnikov z manj priložnostmi v projekte Erasmus+ (26. avgusta od 13. do 15. ure prek spleta)

Prijavili smo se na spletni  seminar Vključevanje mladostnikov z manj priložnostmi v projekte Erasmus+. Na CMEPIUS-u so v pomoč pri vključevanju zasnovali serijo dogodkov, s katerimi bodo predstavili različne vidike vključujočih praks, ki nastajajo v okviru programa Erasmus+. Kaj zahteva priprava takšnih mobilnosti in kako najti motivacijo za njeno izvedbo? Kakšne so pogoste ovire na tej poti in kako najti pogum, da jih premagamo? Na prvem dogodku, ki bo potekal 26. avgusta od 13. do 15. ure prek spleta, bomo iskali odgovore na ta vprašanja skozi izbrani primer dobre prakse. Na seminarju je sodeloval Uroš Čadež.

Junij, 2022

First Step First

V mesecu juniju smo se prjavili na kontaktni seminar First Step First, ki bo potekal v Bukarešti v Romuniji od 29. 8. do 2. 9. 2022.

Cilj seminarja je seznanitev in vzpostavitev prvih korakov za sodelovanje v projektih E+. Razpisni dokument organizatorja First Step First.

Rezultati razpisa so, da smo na rezervni listi zaradi omejenega števila prostih mest na TCA seminarju. V kolikor bo katera od prijavljenih ustanov odstopila od udeležbe, se bomo lahko udeležili seminarja. Na seminar je bila prijavljena Nataša Hegeduš.

Junij, 2022

Guidance and the promotion of VET

V mesecu juniju smo se udeležili kontaktnega seminarja Guidance and the promotion of VET, ki je potekal v Kopenhagnu na Danskem od 13. do 15. junija 2022.

Kratko poročilo o udeležbi:

Prvi dan je bila kratka predstavitev vsakega sodelujočega, sledila je predstavitev danskega izobraževalnega sistema s poudarkom na poklicnem izobraževanju. Ker je veliko pomanjkanje interesa za vpis na VET programe, so nam predstavili, kakšne promocije izvajajo, da bi rekrutirali čim več dijakov v poklicne programe. Drugi dan je bil ogled dveh različnih poklicnih šol in centra, ki usmerja in pomaga osnovnošolcem in tudi starejšim, da se gleda na njihove želje, pravilno usmerijo. Tretji dan so nam predstavili aktivnosti, katere izvajajo, da bi v VET poklice privabili več deklet. Na koncu je sledila evalvacija, katero smo naredil skupaj vsi udeleženci po metodi DELPHI. Ves čas seminarja, v času odmorov in obrokov, so potekala neformalna druženja, preko katerih smo se udeleženci spoznali in med seboj izmenjali izkušnje ter kontakte za nadaljnje sodelovanje.

Seminar je bil organiziran na zelo visokem organizacijskem in strokovnem nivoju in odlično voden s strani danskih organizatorjev. Z ogledom VET institucij smo dobili še bolj konkretni vpogled v izobraževalni sistem Danske. K predstavitvi izobraževalnega sistema so vključili tudi dijake iz različni področji poklicnega izobraževanja – VET ambasadorje, kar je vsem podanim informacijam dodalo dodano vrednost. Doprinos vseh udeležencev je bil ravno tako na visokem nivoju, saj smo bili konstruktivni, delali vzporednice z našimi sistemi in konstruktivno sodelovali v diskusijah. Tudi prosti čas, ki ga je bilo, mimogrede, zelo malo, smo udeleženci preživeli skupaj in stkali prijateljstva, ki se bodo nekatera lahko nadgradila v bodoče mednarodno sodelovanje. Samo sporazumevanje je potekalo v ANG, nekaj pa tudi v »srbo-hrvaščini«, saj je bilo kar nekaj udeležencev iz Balkana.  Seminarja se je udeležil Uroš Čadež.

Maj, 2022

Estimating the budget for the implementation of a proposal for a Partnership for Cooperation

V mesecu maju smo se prijavili na tematski kontaktni seminar (TCA) Estimating the budget for the implementation of a proposal for a Partnership for Cooperation – KA2: How to use the lump sum funding model, ki bo potekal od 2. do 4. novembra na Cipru.

Prijava na projekt je bila zavrnjena, zaradi prijave preko madžarskega portala. Prijaviti bi se morali preko slovenskega CMEPIUS portala.

Maj, 2022

GDPR in varstvo osebnih podatkov 

V mesecu maju smo se udeležili spletnega seminarja  GDPR in varstvo osebnih podatkov za pogodbenike.

Seznanili smo se s splošnimi načeli varstva osebnih podatkov, s pravicami posameznikov na katere se osebni podatki nanašajo, o navodilih v primerih kršitev varovanja podatkov in o pomembnosti nekaterih členov iz pravilnikov.

April, 2022

Guidance and the promotion of VET

V mesecu aprilu smo se uspešno prijavili na kontaktni seminar Guidance and the promotion of VET, ki bo potekal v Kopenhagnu na Danskem od 13. do 15. junija 2022.

Seminar je namenjen koordinatorjem začetnikom E+, ki se še vključujejo v mednarodno sodelovanje  in pripravljajo prve mednarodne projekte. Vsebinsko je seminar namenjen iskanju mednarodnih partnerjev s področja poklicnega izobraževanja, predstavitvi Danskega izobraževalnega sistema ter predstavitvi delovanja poklicnih šolskih centrov na Danskem.

Program seminarja: Program-TCA-Study-visit-VET-2022

Po izvedenem seminarju bomo za vse zainteresirane strokovne delavce zavoda pripravili predstavitev vsebine seminarja.

April, 2022

Tolerance For Otherhood – TFO

Na podlagi udeležbe na seminarju eTwinning seminar Entrepreneurship and Financial Literacy: How to develop and strengthen students’ 21st century skills, ki je potekal od 17. 3. do 19. 3. 2022 v Pragi, Češka, smo pričeli z izvedbo prvega uradnega mednarodnega projekta našega zavoda z naslovom Tolerance For Otherhood – TFO.  V projektu sodelujemo učitelji in dijaki sedmih srednjih poklicnih šol iz Poljske, Češke, Slovaške, Turčije in Slovenije. Sam projekt poteka interaktivno preko eTwininng platforme in s pomočjo IKT tehnologije. Konference in koordinacija vodij projekta potekajo preko Zoom konferenc. Projekt ni podprt s finančnimi sredstvi E+.

Glavni cilji projekta so, da sodelujoči dijaki stkejo poznanstva, spoznajo značilnosti drugih nacionalnosti, formulirajo pomen tolerance in spoznajo stereotipe, pod katerimi si predstavljamo državljane drugih nacionalnostih.

Logotip izdelal Anže M.      Logotip izdelal Domen J.      Logotip izdelal Matic K.     

TFO Predstavitev Logatca – pripravil dijak Janez J.

TFO predstavitev ZVI Logatec – pripravil dijak Anže M.

eTwininng TFO

April, 2022

 Vse zainteresirane zaposlene vabim, da se prijavijo na kratko izobraževanje, na katerem vam bomo predstavili platformo eTwininng in možnost njene uporabe (predstavitev vsebine seminarja, katerega smo se udeležili v Pragi).

Seminar se bo izvedel v petek, 15. aprila 2022, s pričetkom ob 12.30 uri (oz. po vzgojiteljski konferenci) v računalniški učilnici naše šole.

Vsebina seminarja:

 1. Predstavitev dosedanjega dela na področju mednarodnega sodelovanja
 2. Splošno o Erasmus+
 3. eTwininng platforma
 4. Registracija računa na eTwininng platformi
 5. Predstavitev projekta Tolerance For Otherhood – TFO
 6. Vključitev v projekt in razdelitev nalog
 7. Cilji ZVIL na področju mednarodnega sodelovanja

Če bo število prijavljenih zaposlenih večje od 8, bomo seminar ponovili v naslednjem tednu (22. aprila 2022).

Vašo prijavo na seminar mi posredujete na moj mail. Rok za prijavo je 8. aprila 2022.  V »zadevo« zapišite PRIJAVA NA SEMINAR.

Marec, 2022

Udeležili smo se seminarja eTwinning seminar Entrepreneurship and Financial Literacy: How to develop and strengthen students’ 21st century skills, ki je potekal od 17. 3. do 19. 3. 2022 v Pragi, Češka.

Seminar je bil strnjen v tri delovne dni, vsebina seminarja je bila spoznavanje s spletno platformo eTwininng, priprava in izvedba enostavnega projekta ter iskanje mednarodnih partnerjev.

Izobraževalni seminar je v popolnosti izpolnil naša pričakovanja, saj smo pridobili znanja, s katerimi lahko uspešno pričnemo s pripravo projektov ali se vključimo v že obstoječe. Pridobili smo kontakte sorodnih institucij iz drugih držav, s katerimi bomo v kratkem vzpostavili stike in preučili možnosti sodelovanja.

Uradno smo registrirali tudi prvi projekt z naslovom Tolerance For Otherhood – TFO, pri katerem sodelujejo učitelji sedmih srednjih poklicnih šol iz Poljske, Češke in Slovenije. Sam projekt bo potekal interaktivno in ni podprt s finančnimi sredstvi. Glavni cilji so, da sodelujoči dijaki stkejo poznanstva, spoznajo značilnosti drugih nacionalnosti, formulirajo pomen tolerance in spoznajo smešne stereotipe, pod katerimi si predstavljamo državljane drugih nacionalnostih. Aktivnosti se bodo izvajale s pomočjo platforme eTwininng in preko drugih učnih platform. seminarja se je udeležil Uroš Čadež.

Utrinek s seminarja – skupina, ki vodi projekt Tolerance For Otherhood – TFO

Več utrinkov s seminarja: https://eu.zonerama.com/CZeTwinning/Album/8247272

Marec, 2022

eTwinning seminar Entrepreneurship and Financial Literacy: How to develop and strengthen students’ 21st century skills

Naša prijava na eTwinning seminar Entrepreneurship and Financial Literacy: How to develop and strengthen students’ 21st century skills, ki bo potekal od 17. 3. do 19. 3. 2022 v Pragi, Češka. je bila odobrena.

Seminar je namenjen koordinatorjem začetnikom E+, ki se še vključujejo v mednarodno sodelovanje  in pripravljajo prve mednarodne projekte. Vsebinsko seminar zajema osnove in vse možnosti uporabe portala eTwininng https://www.etwinning.net/sl/pub/index.htm.

Po izvedenem seminarju bomo za vse zainteresirane strokovne delavce zavoda opravili kratko izobraževanje uporabe portala eTwinining.

Januar, 2022

Vodenje projektov za projekte medkulturne izmenjave v Evropi

ZVI Logatec se je v letošnjem šolskem letu prvič samostojno vključil v mednarodno sodelovanje v okviru ERASMUS+ programa. V okviru ERASMUS+ se bomo udeležili izobraževanja Vodenje projektov za projekte medkulturne izmenjave v Evropi, ki bo potekal v oktobru 2022 na Kreti v Grčija. Seminarja se bosta udeležila članica skupine, ki je sodelovala pri pripravi razpisa in koordinator E+ in pripravljalec omenjenega razpisa. Vsebina izobraževanje je predvsem vodenje projektov in iskanje partnerjev.

Naj omenimo, da smo v tem obdobju stopili v stik tudi koordinatorji Erasmus+ na Finskem in Danskem. Poizkušamo namreč najti sorodne institucije, kot je naša, za vzpostavitev partnerstva.

November, 2021

ERASMUS+ za računovodje

V mesecu novembru smo se udeležili spletnega seminarja ERASMUS+ za računovodje. Predstavljeno nam je bilo:

 • pravila financiranja E+,
 • knjiženje,
 • poročanje za premožensko bilanco,
 • davki in
 • izplačila.

December, 2021

Sestanek za pogodbenike KA122 za področje splošnega šolskega izobraževanja

V mesecu decembru smo se udeležili spletnega sestanka za pogodbenike KA122 za področje splošnega šolskega izobraževanja in splošnega izobraževanja za odrasle.

Predstavljena so nam bila pogodbena pravila in obveznosti programa Erasmus+ KA122.

Januar, 2020

Partnerstva za izmenjavo med šolami (KA229)

V mesecu januarju smo se udeležili seminarja Partnerstva za izmenjavo med šolami (KA229), kjer so bila udeležencem predstavljena:

 • osnovna pravila akcije KA229 in primer dobre prakse,
 • kriterij ocenjevanja projektov KA229,
 • sofinanciranje projektov KA229 in prijavnica,
 • postopek prijave KA229 in
 • skupinsko svetovanje.

CMEPIUSERASMUS+ eTwinning | School Education GateWayEPALE | SALTO |SIO | ERASMUS projekti SC Logatec | IKT orodja

Urednik spletne strani Mednarodno sodelovanje: Uroš Čadež

Maj, 2024

“Discover EU za enake priložnosti” – MOVIT

Prijavili smo se na kratek online dogodek Discover EU za enake priložnosti, ki ga organizira MOVIT,  Zavod za razvoj mobilnosti mladih. Dogodek je primeren za organizacije, ki delamo z mladimi z manj priložnostmi, starimi 17 ali 18 let. Predstavitev ukrepa Discover EU bo imela poseben poudarkom na omogočanju priložnosti za potovanje mladim z manj priložnostmi. Spletni predstavitvi dogodek v spletnem okolju MS Teams bo potekali v ponedeljek 27. 5. 2024, 14:00 uri.

Discover EU je pobuda Evropske unije, ki daje mladim, starim 18 let, možnost odkrivanja Evrope z vlakom. Pobuda mladim omogoča izkoristiti pravico do prostega gibanja v Evropski uniji, odkrivati evropsko raznolikost, spoznati kulturno bogastvo in zgodovino Evrope ter se povezati z ljudmi cele celine. Poleg tega jim pobuda omogoča, da med potovanjem, predvsem z vlaki, pridobijo pomembne življenjske izkušnje, kot so neodvisnost, samozavest in odprtost do drugih kultur.  Ukrep za vključevanje v okviru pobude Discover EU je namenjen zagotavljanju dodatne podpore udeležencem z manj priložnostmi pri raziskovanju Evrope. Z njim želimo doseči mlade z manj priložnostmi, ki se ne bi prijavili na lastno pobudo, jim na ta način pomagamo odpraviti ovire, ki jim onemogočajo udeležbo v splošnem prijavnem roku Discover EU, jim zagotovimo potrebno podporo, da lahko sami ali v spremstvu vrstnikov in spremljevalcev odkrivajo Evropo ter spodbudimo razvoj njihovih kompetenc s pomočjo trajnostnega potovanja. Ukrep omogoča pridobitev sredstev za kritje stroškov nastanitve in prehrane za mlade, ki bodo potovali, in sredstev za kritje stroškov spremljevalcev mladih, če so potrebni.  Naslednji rok za prijavo projekta je 1. oktober 2024.

Maj, 2024

“Ugriznimo v mladinske izmenjave” – MOVIT

Prijavili smo se na usposabljanje Ugriznimo v mladinske izmenjave, ki bo potekalo v sredo, 29. maja 2024, od 9.30 do 17.00 v City Hotelu na Dalmatinovi ulici 15 v Ljubljani. Organizator dogodka je MOVIT,  Zavod za razvoj mobilnosti mladih.
Na usposabljanju želimo pridobiti nove informacije, saj jeseni načrtujemo prijaviti projekt mladinskih izmenjav. Mladinske izmenjave so super vstopna točka v program Erasmus+: Mladina, preko katerih lahko organizacija ponudi mednarodno učno izkušnjo mladim, zgradi nova partnerstva, se razvija in hkrati tudi krepi kompetence zaposlenih. Usposabljanje je namenjeno vsem novim mladinskim delavcem, ki nimajo izkušenj s programom Erasmus+, prvim prijaviteljem mladinskih izmenjav in vsem, ki si želite izboljšati svoje projektne predloge. Cilj je usposobiti udeležence za uspešno prijavo in izvedbo projektov mladinskih izmenjav.
Na usposabljanju bodo udeleženci spoznali:
● program Erasmus+: Mladina in podrobneje ukrep mladinske izmenjave,
● primer dobre prakse projekta mladinske izmenjave in
● projektni cikel.
Vabilo na dogodek:
Usposabljanje se bo udeležila Teja Per.

April, 2024

“Non-Formal Education Teaching Methods and Strategies” Tenerifi, Španija

Od 21. 4. 2024 do 27. 4. 2024 smo se udeležili 6. dnevega izobraževanja v Puertu de la Cruz, Španija, v okviru projekta Nove prakse in delovna praksa za dijake z manj priložnostmi (New traineeships and work placements for students with fewer opportunities), Project 2023-1-SI01-KA122-VET z naslovom “Non-Formal Education Teaching Methods and Strategies” s strani izvajalca izobraževanja Erasmus Learning Academy.

Pri učenju in preprečevanju zgodnjega opuščanja šolanja se je razmišljalo onkraj zidanih sten tradicionalne učilnice. Na evropski ravni se vse bolj krepi trend vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja ter močan poudarek na vključevanju neformalnih metod dela v tradicionalne izobraževalne poti. Na seminarju smo odkrili razlike med posameznimi vrstami učenja in nove trende, kako motivirati in podpreti zahtevne učence, predvsem pa vadili in osvojili konkretne neformalne dejavnosti, metode dela in orodja, ki jih bomo lahko dan po seminarju uporabili v svojem razredu.

Namen seminarja je bil seznaniti udeležence z možnostmi, ki jih ponuja nastajajoči trend vključevanja neformalnih metod dela v formalne izobraževalne poti. Splošni cilj tega tečaja je spodbujati odličnost v izobraževanju z opremljanjem učiteljev in vodij šol s potrebnim znanjem in kompetencami za učinkovito uporabo neformalnih metod dela v šolskem okolju.

Na tem tečaju smo udeleženci pridobili sledeča znanja:

– spoznali razlike med formalnim, neformalnim in priložnostnim izobraževanjem in neformalnim učenjem ter osnovna načela neformalnega izobraževanja,

– se spoznali z nastajajočimi se trendi vključevanja neformalnih delovnih metod v formalno izobraževanje,

– prakticirali in dopolnili svoje znanje s konkretnimi neformalnimi dejavnostmi, delovnimi metodami in orodji, ki jih je mogoče prenesti v prakso;
– izmenjali najboljše prakse in izkušenje z udeleženci seminarja,

– izvedli mreženje z učitelji, ki delujejo na področju izobraževanja v Evropi.

Seminarja se je udeležil Uroš Čadež.

April, 2024

“Non Formal Learning– The Golden Door for an Innovative Future for Schools” Barcelona, Španija

Od 4. 4. 2024 do 9. 4. 2024 smo se udeležili 5. dnevega usposabljanja v Barceloni v Španiji z naslovom Neformalno učenje – zlata vrata za inovativno prihodnost šol (Non Formal Learning– The Golden Door for an Innovative Future for Schools) s strani izvajalca izobraževanja New Horizons Malta (URL: https://www.newhorizonsmt.com/). Usposabljanje je potekalo v okviru projekta  IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V TUJINI Erasmus+, KA1 Projekti mobilnosti za osebje.

Cilj usposabljanja je spodbujati odličnost in inovativnost v izobraževanju z opremljanjem učiteljev in izobraževalnega osebja z osnovnim znanjem in veščinami za vključitev neformalnih učnih metod in dejavnosti v naše izobraževalne programe. Program usposabljanja je zasnovan na podlagi številčnih učnih modulov. Moduli so pokrivali naslednje teme kot so mreženje in medkulturno povezovanje, različni načini predstavitve samega sebe in svoje institucije, neformalno učenje za razvoj kreativnosti med učenci, motivacija, pomen inkluzivnega izobraževanja, ključne kompetence in spretnosti za 21. stoletje, reševanje konfliktov in razlike med skupino in timom.

V sklopu usposabljanja je potekal tudi tematski obisk šole oziroma centra neformalnega izobraževanja, in sicer obisk Leanguage School v Barceloni, kjer imajo kot eno izmed zanimivosti neformalnega in izkustvenega učenja tematske mesece, znotraj katerih predelajo posamezno tematiko izobraževanja in se ji v celoti posvetijo tudi z obiskom različnih dogodkov, izdelava različnih izdelkov na izbrano temo ter učenje jezika na prostem, preko katerega poteka učenje jezika na prostem, na ulici, v parku, v restavraciji in podobno. V sklopu usposabljanja je potekalo tudi izobraževanje na prostem v prijetnem okolju parka Parc de la Ciutadella, kjer je potekala predstavitev posameznih držav preko kulture, izmenjave dobrot, izmenjava spominkov s pomočjo tombole, petje pesmi, ples, narodna noša, zastave, promocijski material države in druge oblik predstavitve npr. kviz, plakati.

Program seminarja NON FORMAL LEARNING– THE GOLDEN DOOR FOR AN INNOVATIVE FUTURE FOR SCHOOLS (URL: https://school-education.ec.europa.eu/en/professional-development/courses/non-formal-learning-golden-door-innovative-future-schools)

Udeleženka usposabljanja je bila Teja Per, ki se je iz usposabljanja vrnila navdušena, polna lepih vtisov. Usposabljanje so se udeležili posamezniki iz Romunije, Italije, Litve in Grčije.  Cilj udeležbe je bil tudi poiskati sorodne partnerske institucije, vendar jih žal na usposabljanju ni bilo, so se pa spletli dobro partnerski in prijateljski odnosi in morebitne možnosti povezovanja preko njihovih znancev. Usposabljanje je bilo resnično zelo poučno in bi bilo potrebno v naše šole vnesti več tovrstnih vsebin, načinov in metod neformalnega poučevanja učencev, zato v veliko meri spodbujamo udeležbo na usposabljanju Neformalno učenje – zlata vrata za inovativno prihodnost šol s strani izvajalca izobraževanja New Horizons Malta.

Teja Per

Februar, 2024

“Engaging VET institution with a majority of learners with fewer opportunities in Erasmus+ mobility”

V mesecu februarju 2024 smo se prijavili na kontaktni seminar TCA (Erasmus+ Transnational Cooperation Activities) “Engaging VET institution with a majority of learners with fewer opportunities in Erasmus+ mobility”, ki bo potekal od 27. do 30. maja 2024, v Kopenhagnu na Danskem.

Naša prijava ni bila uspešna. Ker je seminar namenjen šolskim centrom, ki se ukvarjajo z dijaki z manj priložnostmi in s ČVM, bi bilo za nas vsekakor zelo pozitivno, če bi bili na seminar izbrani (delitev dobrih praks, spoznavanje z morebitnimi partnerji …). Nosilka seminarja, ki bo predstavila delo z dijaki z manj priložnostmi, je Danska produkcijska šola FGU, katero pa bomo v okviru našega E+ projekta v oktobru 2024 obiskali.

Februar, 2024

Prijavili smo se na razpis Aktivnosti udejstvovanja mladih za projekt The basics of entrepreneurship for young people, ključna aktivnost KA154-YOU.

V okviru projekta Aktivnosti udejstvovanja mladih želimo izvajati aktivnosti neformalnega izobraževanja in usposabljanja mladih z manj priložnosti na področju začetkov podjetništva. Izmed nabora ciljev mladih želimo v našem projektu zasledovati cilj kakovostnega neformalneg učenja podjetništva. Naš glavni cilj je konkretizacija prvih korakov v samostojno podjetništvo. Preko različnih aktivnosti želimo, da mladi spoznajo osnove podjetništva in da se spoznajo z vsemi koraki, ki so potrebni za realizacijo – od poslovne ideje do same prodaje izdelka oziroma storitve.

Podrobnosti o MOVIT aktivnostih.

Koordinatorica projekta je Teja Per, sokoordinator Uroš Čadež

Februar, 2024

Prijavili smo se na razpis Erasmus+ KA122-VET 2024.  V okviru projekta smo pripravili  tri različne mednarodne aktivnosti in sicer:

 • PARTNERSTVA ZA SODELOVANJE  Erasmus+, KA1– sodelovanje s poklicno strokovno šolo na Finskem, ki izvaja program poklicnega strokovnega izobraževanja dijakov s ČVM (sledenje na delovnem mestu). Naš cilj je izmenjava dobrih praks in vpeljava le teh v naše delo.
 • IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V TUJINI Erasmus+, KA1 Projekti mobilnosti za osebje na temo “Neformalna znanja” in izobraževane iz IKT – vzpostavitev “laboratorija” znanj iz informacijske komunikacijske tehnologije, ki se navezujejo na ustanovitev produkcijskega oddelka.

 • IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V TUJINI Erasmus+, KA1 Projekti mobilnosti za učeče se dijake – opravljanje 10 dni delovne prakse v tujini za dijake s spremstvom.

Februar, 2024

Udeležili smo se webseminarja Zavoda za razvoj mobilnosti mladih – MOVIT, saj se nameravamo v tem šolskem letu prijavite še na projekt ključnih ukrepov KA154-YOU, ki spodbuja mlade k aktivnem preživljanju prostega časa. Na seminarju sta bila Teja Per in Uroš Čadež.

November, 2023

“Jaz in moje delo ter timsko delo” Višnja Gora, Slovenija

V okviru PROGRAMA študijske skupine Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije smo, 15. 11. 2023, v Višnji Gori, izvedli predavanje “PREDSTAVITEV PROGRAMOV ERASMUS+” in predstavili dobro prakso mednarodnega sodelovanja SC Logatec.

Gradivo seminarja:

“Predstavitev programov ERASMUS+ in dobra praksa”

Navodila za dodelitev točk Ereasmus 2021-2027_sep23

Rezultati izvedene ankete na seminarju:

November, 2023

“Inclusion across Europe” Beograd, Srbija

V sredo 15. 11. sem ob 20h prišel v Hotel Envoy v Beogradu. Naslednjega dne smo po registraciji udeležencev, začeli s programom seminarja Inclusion across Europe. Po uvodnem govoru koordinatorjev programa, sta besedo dobila Stevan Nestorov z ministrstva za izobraževanje ter Milena Jovanović iz fondacije Tempus, ki sta govorila o strategiji izvajanja inkluzije v Srbiji.

Nato so predstavniki nacionalne agencije iz Romunije, predstavili glavne aktivnosti strategije inkluzije, ki jo izvajajo v tej državi. Po premoru za kavo, so sledile predstavitve dobrih praks, in sicer, treh primerov iz Srbije in enega iz Romunije. Po kosilu smo imeli delavnico, na kateri smo razpravljali in oblikovali potencialni KA1 projekt na temo inkluzije, katerega smo potem tudi predstavili. Temu je sledil turistični ogled mesta ter skupna večerja, tekom katere smo imeli priložnost medsebojnega spoznavanja v bolj neformalnem vzdušju. Naslednjega dne smo imeli plenarno razpravo na temo, Inkluzija v Erasmus+ programu – primeri uspešno premaganih izzivov, na kateri so sodelovali štirje predstavniki iz Srbije in eden iz Romunije. Po premoru za kavo smo imeli delavnico, na kateri smo razpravljali in oblikovali potencialni KA2 projekt na temo inkluzije, katerega smo potem tudi predstavili. Po kosilu in zadnjem neformalnem druženju je sledil zaključek seminarja, na katerem smo se posvetili razmisleku o inkluziji ter izmenjali svoje vtise.

Dejan Hristić

November, 2023

“Inclusion across Europe” Beograd, Srbija

V mesecu oktobru 2023 smo se prijavili na kontaktni seminar TCA (Erasmus+ Transnational Cooperation Activities) “Inclusion across Europe”, ki bo potekal od 16. 11. do 17. 11. 2023, v Beogradu, Srbija.

Naša prijava je bila uspešna, tako da se bomo skupaj s predstavniki Ekonomske šola in Gimnazije Radovljica,  Osnovne šole Tržič  ter našega SC Logatec udeležili dvodnevnega seminarja. Seminarja se bo udeležil Dejan Hristić, vzgojitelj in psiholog SC Logatec.

Vsebinsko je seminar namenjen iskanju mednarodnih partnerjev s področja inkluzije v različnih izobraževalnih programih. Predstavljene bodo dobre prakse s področja inkluzije v Romuniji in v Srbiji,  vzpostavila se bo razprava o možnih projektih KA2 na temo vključevanja in morebitna njihova zasnova.

Program seminarja: “Inclusion across Europe”

September, 2023

eTwinning seminar  “Focusing on innovation in VET”

V času od 26. do 28. oktobra 2023 sem se udeležila seminarja v Madridu, z naslovom »Focusing on innovation in VET.

   

Po registraciji, v četrtek popoldne, je bilo predavanje Sergia Banderasa Education&Innovation o odličnem sodelovanju TechParka v Malagi s tamkajšnjo strokovno šolo. Skupaj razvijajo videoigrice in razno vizualno zabavo. Študenti se tam učijo na projektih podjetja in so po končanem šolanju 95% zaposljivi. V učenje poskušajo vključiti čim več prakse. Nato sta bila predstavljena dva primera dobre prakse. Prvi primer Eve Marie Bastidas je bilo razumevanj zgodovine preko sedanjosti, ki je bil zame zanimiv pogled. Drugi primer, Marie Isabel Vile, je bil o sodelovanju  dveh projektnih šol, ki poteka v angleščini z namenom, da učenci izboljšajo samozavest, komunikacijsko kompetenco (tehnične in poslovne angleščine).

Nato je sledilo predavanje Alejandra Florentina Lopaza o sinergiji Erasmusa in eTwinninga.

Večer smo zaključili s medsebojnim spoznavanjem v družabni igri “sobe pobega” in skupno večerjo. Ob spoznavanju kolegov iz drugih evropskih držav, navezovanju novih stikov, je potekalo prijatno večerno druženje.

Naslednje dopoldne so se bile različne delavnice, kjer smo aktivno sodelovali v treh: VET eTwinnig projekti, eSafety in Gamification and IT tools. Slednja mi je bila najbolj zanimiva. Guillermo Medrano je na atraktiven način predstavil izdelke svojih učencev. Preko QR kod smo vstopili v različne interaktivne sobe in nadaljevali le, če smo pravilno rešili dane naloge. Zanimiva je bila tudi prezentacija, ko smo mobilni telefon približali QR kodi in so se na zaslonu telefona  pojavile gibljive 3D oblike.

Po kosilu je sledilo predavanje Sonie Ruiz o prednostih in kakovosti eTwinninga. Predstavila je dodane vrednosti mreženja in povezovanja med različnimi šolami, načini dela.

 

Sledilo je projektno delo, kjer smo predstavili svoje zamisli za projekte in si iskali projektne partnerje.

Večer se je zaključil z vodenim ogledom mestnega jedra Madrid in večerja v eni od restavracij.

V soboto dopoldan smo nadaljevali s projektnim delom mreženja. Priključila sem se romunski skupini z naslovom projekta ECO design, ki se mi je zdel najbolj primeren za vključitev naših dijakov. Po predstavitvi projektnih skupin smo zgodaj popoldan zaključili s seminarjem.

Saša Kosten

September, 2023

eTwinning seminar  “Focusing on innovation in VET”

V mesecu septembru 2023 smo se prijavili na razpis eTwinning seminar “Focusing on innovation in VET”.  Na razpisu smo bili  izbrani, tako, da se bo seminarja udeležila profesorica Saša Kosten. Seminar bo potekal od 26. do 29. oktobra 2023 v Madridu, v Španiji.

Vsebinsko seminar zajema povezovanje z učitelji iz vse Evrope, izmenjave idej in najboljših praks. Ključni cilj seminarja je začeti skupni projekt eTwinning in se skozi projekt seznaniti z merili kakovosti. Nastali projekt bo potekal izključno na eTtwinning platformi in ne bo dodatno financiran.

Program seminarja: “Focusing on innovation in VET”

Avgust, 2023

Udeležili smo se seminarja za pogodbenike projektov Erasmus+ KICK-OFF SREČANJE 2023 za poklicno in strokovno izobraževanje (VET), ki je bil v Termah Snovik v Kamniku. Seminar je potekal od 28.  do 29. avgusta 2023.

Glavni namen dogodka je bil pripraviti pogodbenike na kakovostno izvajanje projektov Erasmus+, čas smo si pa vzeli tudi za razjasnitev pogodbenih obveznosti, morebitnih dilem in za mreženje z ostalimi pogodbeniki.

Julij, 2023

Oddaja zaključnega poročila KA122-SCH

05. 07. 2023 smo se udeležili web seminarja za neakreditirane organizacije z naslovom Oddaja končnega poročila projekta za KA122-sch.

Vsebina seminarja: priprava  zaključnega poročila ob končanju projekta KA122. Seminarja se je udeležil Uroš Čadež.

Maj, 2023

Povzetek eTwinning seminarja “Being Creative in eTwinning through Innovation and Education” – Inovacije v sekundarnem izobraževanju, ki je potekal med 18. in 20. majem 2023 v Bratislavi na Slovaškem. 

Delo na seminarju je potekalo zelo interaktivno, udeleženci smo poslušali nekaj predavanj v zvezi z namenom eTwinning projektov, načini povezovanja in sodelovanja med strokovnimi delavci v Evropi z namenom ustvarjanja eTwinning projekta in primeri dobrih praks, uspešnih eTwinning projektov. Po predavanjih smo imeli udeleženci veliko možnosti za povezovanje in mreženje z aktivnostmi za prebijanje ledu, aktivnostmi med seminarjem in opravljanjem nalog po mestu, ter druženjem med odmori za kavo ter pri obrokih. Spoznali smo tudi nekaj ICT orodij kot na primer Canva, spoznali orodja za ustvarjanje digitalne knjige in lastnega avatarja, za pomoč pri ustvarjanju novih eTwinning projektov, kateri bodo pri ustvarjanju projekta zelo koristni.

 

Moj splošen vtis obiska seminarja je zelo dober, organizacija in vsebina seminarja sta mi bila všeč, spoznala sem veliko učiteljev z vse Evrope s podobnim mišljenjem glede vključenosti mladih v mednarodne projekte, seminar je bil zanimiv in v prihodnje bi se z veseljem udeležila še kakega podobnega seminarja.

Tjaša Furlan

Maj, 2023

Razpis ERASMUS+ 2023

CMEPIUS je objavil sklepe z rezultati letošnjega prvega razpisnega roka za projekte mobilnosti Erasmus+ KA122-VET. Na razpis se je prijavil tudi naš zavod, ki je bil v celotni prijavi uspešen, saj smo pridobili nepovratna sredstva za vse tri prijavljene aktivnosti:

 • PARTNERSTVA ZA SODELOVANJE  Erasmus+, KA1– sodelovanje s produkcijsko šolo na Danskem (sledenje na delovnem mestu),  kjer je naš cilj je pridobiti znanja s področja organizacije produkcijske šole na treh temeljnih delovnih področji – vodstva, poučevanja in vzgoje. Ta znanja nam bodo postavljala temelje za morebitno ustanovitev produkcijskega oddelka v okviru naše ustanove.
 • IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V TUJINI Erasmus+, KA1 Projekti mobilnosti za osebje na temo “Neformalna znanja”, ki se navezujejo na ustanovitev produkcijskega oddelka.

 • IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V TUJINI Erasmus+, KA1 Projekti mobilnosti za učeče se dijake – opravljanje 10 dni delovne prakse v tujini za dijake s spremstvom.

S sredstvi, ki smo jih pridobili, bomo omogočili skupaj 9 mobilnosti od tega prvič tudi 2 mobilnosti za dijake.

Marec, 2023

V mesecu februarju 2023 smo se prijavili na letni razpis ERASMUS+, kjer smo prijavili kar tri aktivnost in sicer:

 • PARTNERSTVA ZA SODELOVANJE  Erasmus+, KA1 – sodelovanje s produkcijsko šolo na Danskem (sledenje na delovnem mestu),  kjer je naš cilj je pridobiti znanja s področja organizacije produkcijske šole na treh temeljnih delovnih področji – vodstva, poučevanja in vzgoje. Ta znanja nam bodo postavljala temelje za morebitno ustanovitev produkcijskega oddelka v okviru naše ustanove.
 • IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V TUJINI Erasmus+, KA1 Projekti mobilnosti za osebje na temo “Neformalna znanja”, ki se navezujejo na ustanovitev produkcijskega oddelka.

 • IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V TUJINI Erasmus+, KA1 Projekti mobilnosti za učeče se dijake – opravljanje 10 dnevne delovne prakse v tujini za dijake.

Glede razpisov, ki so priložnostni, smo in bomo preko šolskega leta aktivni pri prijavah na: 

 • eTwinning seminarje in delavnice in
 • TCA tematske in kontaktne seminarje (Erasmus+ Transnational Cooperation Activities).

Vključeni in aktivni smo tudi v dveh mednarodnih eTwinning projektih, ki sta opisana na povezavi ERASMUS projekti ZVIL

Od januarja 2022, ko smo se prvič prijavili na razpis ERASMUS+ projekt, smo tako izvedli že 5 mobilnosti. Ena mobilnost, ki je že potrjena, pa se bo izvedla v mesecu maju 2023.

Februar, 2023

eTwinning seminar  “Being Creative in eTwinning through Innovation and Education”

Uspešno smo se prijavili na seminarj eTwinning “Being Creative in eTwinning through Innovation and Education”, ki bo potekal med 18. in 20. majem 2023 v Bratislavi na Slovaškem. Seminarja se bo udeležila psihologinja Tjaša Furlan.

Vsebinsko seminar zajema povezovanje z učitelji iz vse Evrope, izmenjave idej in najboljših praks. Ključni cilj seminarja je začeti skupni projekt eTwinning in se skozi projekt seznaniti z merili kakovosti. Nastali projekt bo potekal izključno na eTtwinning platformi.

Program seminarja: “Being Creative in eTwinning through Innovation and Education”

Februar, 2023

Erasmus+ Project Management and Educational visits VET

V mesecu februarju smo se udeležili izobraževanja Erasmus + Project Management and Educational visits VET, ki je potekal v Reykjeviku,  Islandija, od 12. do 18. februarja 2023.

Kratko poročilo o udeležbi:

Program seminarja je bil izveden po priloženi časovnici. Rdeča nit programa je bila, kako uspešno pripraviti projekt E+ za prijavo na razpis nacionalne agencije CMEPIUS v različni ključnih ukrepih:

– KA1, kjer lahko institucije pridobijo sredstva za mobilnost posameznikov (učeči se in osebje lahko odidejo na usposabljanje, prakso, sledenje na delovnem mestu, izmenjavo na partnersko institucijo v drugo državo) in
– KA2, kjer lahko institucije pridobijo sredstva za izvedbo mednarodnih projektov različnega obsega.

V okviru izobraževalnega seminarja smo obiskali tudi štiri različne islandske šole, ki izvajajo poklicno izobraževanje iz različnih področij (med njimi tudi poklicno šolo, ki izobražuje avtokaroseriste) ter imeli tudi štiri organizirane izlete, kot je strokovno voden ogled mesta Reykjavik, obisk muzeja Perlam, ogled naravnih znamenitosti Golden Ringa (islandski slapovi in gejzirji, farmo islandskih konji …) in obisk Blue Lagune – termalnih vrelcev.

Ves čas seminarja so potekala neformalna druženja, preko katerih smo se udeleženci spoznali in med seboj izmenjali izkušnje ter kontakte za nadaljnje sodelovanje. Seminar je bil organiziran strokovno in bil  dobro voden s strani gostiteljice.

Z ogledom poklicnih izobraževalnih ustanov (VET) institucij smo dobili tudi bolj konkretni vpogled v izobraževalni sistem Islandije.

Seminarja sta se udeležila Matjaž Lazar, učitelj praktičnega pouka in Uroš Čadež, Erasmus+ koordinator in učitelj strokovno teoretičnih predmetov.

Januar, 2023

Projekt KA1, za prijavitelje za neakreditirane organizacije KA122-VET

30. 01. 2023 smo se udeležili web seminarja za prijavitelje Erasmus+ K1, za neakreditirane organizacije KA122-VET.

Vsebina seminarja: predstavitev razpisa Erasmus+ KA1 (cilji programa, prednostne naloge, pravila prijavljanja, finančna pravila, učinki).

Januar, 2023

Promoting VET Excellence through Skills Competitions Espoo, Finska

Prijavili smo se na  kontaktni seminar TCAPromoting VET Excellence through Skills Competitions, ki bo potekal med 8.  in 11. majem 2023 v Espoo na Finskem. Pri prijavi nismo bili uspešni, smo pa v čakalni vrsti, v kolikor kdo od prijaviteljev odpove sodelovanje.

Seminar je namenjen koordinatorjem začetnikom E+, ki se še vključujejo v mednarodno sodelovanje  in pripravljajo prve mednarodne projekte. Vsebinsko je seminar namenjen iskanju mednarodnih partnerjev s področja poklicnega izobraževanja, predstavitvi Finskega poklicnega izobraževanja ter predstavitvi delovanja poklicnih šolskih centrov. Istočasno s seminarjem bo potekalo tudi nacionalno tekmovanje dijakov v pridobljenem poklicnem znanju s posameznih področji.

Program seminarja: Promoting VET Excellence through Skills Competitions

Januar, 2023

Projekt KA210, za prijavitelje Manjša partnerstva na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja

27. 01. 2023 smo se udeležili web seminarja za prijavitelje Erasmus+ KA210 – Manjša partnerstva na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Vsebina seminarja: predstavitev razpisa Erasmus+ za sodelovalna partnerstvaKA210 (cilji programa, prednostne naloge, pravila prijavljanja, finančna pravila, učinki).

Januar, 2023

Projekt KA220, za prijavitelje Izobraževanja odraslih in poklicnega in strokovnega izobraževanja

19. 01. 2023 smo se udeležili spletnega seminarja za prijavitelje projektov KA220, za področje izobraževanja odraslih in poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Vsebina seminarja: predstavitev razpisa Erasmus+ za sodelovalna partnerstva KA220 (cilji programa na področju izobraževanja odraslih in poklicnega in strokovnega izobraževanja, prednostne naloge, pravila prijavljanja, finančna pravila, učinki).

Oktober, 2022

Erasmus+ za računovodje

27. 10. 2022 smo se udeležili web seminarja za računovodje  (ERASMUS+ izmenjave). V imenu zavoda se ga je udeležila računovodkinja Klavdija Pivk.

September, 2022

eTwinning seminar »Rural Teachers from Mediterranean Countries together at the European School Education Platform«

Konec septembra,  od 26. do 28. 9., se je profesorica, Simona Predanič, udeležila eTwinning seminarja »Rural Teachers from Mediterranean Countries together at the European School Education Platform«, ki je potekal v Albaniji, v obmorskem mestu Golem (Durres). Namen seminarja je bil udeležencem predstaviti uporabo  ESEP platforme (European School Education Platform), spoznavanje potencialnih partnerjev za sodelovanje v mednarodnih projektih eTwinning in predstavitev projektnih idej.

Na srečanju je skupina učiteljev iz Slovenije (Simona Predanič), Španije (Jose Luis García de Diego), Hrvaške (Josip Cvitanović) in Azerbajdžana (Gulay Majidli) zasnovala nov mednarodni eTwinning projekt z naslovom Warm Up Your Brain, s katerim želijo vzpodbuditi mladostnike (udeležence projekta) k razmisleku o tem, kako s svojimi aktivnostmi in razmišljanjem vplivajo na svoje duševno zdravje in funkcioniranje tako pri pouku kot izven učilnice.

 

September, 2022

Udeležili smo se Seminarja za pogodbenike projektov Erasmus+ splošno šolsko izobraževanje, ki je bil v Grand Hotelu Sava v Rogaški Slatini, od četrtka, 15. 9., do petka, 16. 9. 2022.

Glavni namen dogodka je bil pripraviti pogodbenike na kakovostno izvajanje projektov Erasmus+, čas smo si pa vzeli tudi za razjasnitev pogodbenih obveznosti, morebitnih dilem in za mreženje z ostalimi pogodbeniki.

Udeležba na dogodku je bila brezplačna, za organizacijo in rezervacijo namestitve in prehrane je  poskrbel CMEPIUS. Ker nas CEMEPIUS spodbuja k trajnostnemu načinu izvajanja aktivnosti, smo ponudil prevoz kolegom iz Ljubljane, tako da smo na pot odšli trije udeleženci z enim vozilom.

Avgust, 2022

Contact Seminar – learn about Small Scale Partnerships

Prijavili smo se na  kontaktni seminar Contact Seminar – learn about Small Scale Partnerships, ki bo potekal med 7. 11. in 8. 11. 2022 na Danskem v Kopenhagnu.

Kontaktni seminar je namenjen novincem v programu, ki imajo zelo malo predznanja o programu Erasmus+. Cilj je pomagati udeležencem pri vzpostavitvi stikov za bodoče mednarodno sodelovanje. Na seminarju bodo imeli udeleženci možnost mreženja in razvijanja potencialnih projektnih  idej. Na seminar je prijavljen ravnatelj Borut Marolt.

Več o seminarju: Contact Seminar – learn about Small Scale Partnerships

Avgust, 2022

eTwinning seminar  »Rural Teachers from Mediterranean Countries together at European School Education Platform«

Prijavili smo se na  seminar eTwinning »Rural Teachers from Mediterranean Countries together at European School Education Platform«, ki bo med 26. in 28. 9. 2022 potekal v mestu Drač, Albanija. Prijava je bila iz nacionalne agencije CMEPIUS že odobrena. seminarja se bo udeležila Simona Predanič.

Vsebinsko seminar zajema osnove in vse možnosti uporabe portala eTwininng ter postavitev mednarodnega projekta med udeleženci seminarja, ki bo potekal izključno na eTwinning platformi.

Program seminarja: Rural Teachers from Mediterranean Countries …

Avgust, 2022

Vključevanje mladostnikov z manj priložnostmi v projekte Erasmus+ (26. avgusta od 13. do 15. ure prek spleta)

Prijavili smo se na spletni  seminar Vključevanje mladostnikov z manj priložnostmi v projekte Erasmus+. Na CMEPIUS-u so v pomoč pri vključevanju zasnovali serijo dogodkov, s katerimi bodo predstavili različne vidike vključujočih praks, ki nastajajo v okviru programa Erasmus+. Kaj zahteva priprava takšnih mobilnosti in kako najti motivacijo za njeno izvedbo? Kakšne so pogoste ovire na tej poti in kako najti pogum, da jih premagamo? Na prvem dogodku, ki bo potekal 26. avgusta od 13. do 15. ure prek spleta, bomo iskali odgovore na ta vprašanja skozi izbrani primer dobre prakse. Na seminarju je sodeloval Uroš Čadež.

Junij, 2022

First Step First

V mesecu juniju smo se prjavili na kontaktni seminar First Step First, ki bo potekal v Bukarešti v Romuniji od 29. 8. do 2. 9. 2022.

Cilj seminarja je seznanitev in vzpostavitev prvih korakov za sodelovanje v projektih E+. Razpisni dokument organizatorja First Step First.

Rezultati razpisa so, da smo na rezervni listi zaradi omejenega števila prostih mest na TCA seminarju. V kolikor bo katera od prijavljenih ustanov odstopila od udeležbe, se bomo lahko udeležili seminarja. Na seminar je bila prijavljena Nataša Hegeduš.

Junij, 2022

Guidance and the promotion of VET

V mesecu juniju smo se udeležili kontaktnega seminarja Guidance and the promotion of VET, ki je potekal v Kopenhagnu na Danskem od 13. do 15. junija 2022.

Kratko poročilo o udeležbi:

Prvi dan je bila kratka predstavitev vsakega sodelujočega, sledila je predstavitev danskega izobraževalnega sistema s poudarkom na poklicnem izobraževanju. Ker je veliko pomanjkanje interesa za vpis na VET programe, so nam predstavili, kakšne promocije izvajajo, da bi rekrutirali čim več dijakov v poklicne programe. Drugi dan je bil ogled dveh različnih poklicnih šol in centra, ki usmerja in pomaga osnovnošolcem in tudi starejšim, da se gleda na njihove želje, pravilno usmerijo. Tretji dan so nam predstavili aktivnosti, katere izvajajo, da bi v VET poklice privabili več deklet. Na koncu je sledila evalvacija, katero smo naredil skupaj vsi udeleženci po metodi DELPHI. Ves čas seminarja, v času odmorov in obrokov, so potekala neformalna druženja, preko katerih smo se udeleženci spoznali in med seboj izmenjali izkušnje ter kontakte za nadaljnje sodelovanje.

Seminar je bil organiziran na zelo visokem organizacijskem in strokovnem nivoju in odlično voden s strani danskih organizatorjev. Z ogledom VET institucij smo dobili še bolj konkretni vpogled v izobraževalni sistem Danske. K predstavitvi izobraževalnega sistema so vključili tudi dijake iz različni področji poklicnega izobraževanja – VET ambasadorje, kar je vsem podanim informacijam dodalo dodano vrednost. Doprinos vseh udeležencev je bil ravno tako na visokem nivoju, saj smo bili konstruktivni, delali vzporednice z našimi sistemi in konstruktivno sodelovali v diskusijah. Tudi prosti čas, ki ga je bilo, mimogrede, zelo malo, smo udeleženci preživeli skupaj in stkali prijateljstva, ki se bodo nekatera lahko nadgradila v bodoče mednarodno sodelovanje. Samo sporazumevanje je potekalo v ANG, nekaj pa tudi v »srbo-hrvaščini«, saj je bilo kar nekaj udeležencev iz Balkana.  Seminarja se je udeležil Uroš Čadež.

Maj, 2022

Estimating the budget for the implementation of a proposal for a Partnership for Cooperation

V mesecu maju smo se prijavili na tematski kontaktni seminar (TCA) Estimating the budget for the implementation of a proposal for a Partnership for Cooperation – KA2: How to use the lump sum funding model, ki bo potekal od 2. do 4. novembra na Cipru.

Prijava na projekt je bila zavrnjena, zaradi prijave preko madžarskega portala. Prijaviti bi se morali preko slovenskega CMEPIUS portala.

Maj, 2022

GDPR in varstvo osebnih podatkov 

V mesecu maju smo se udeležili spletnega seminarja  GDPR in varstvo osebnih podatkov za pogodbenike.

Seznanili smo se s splošnimi načeli varstva osebnih podatkov, s pravicami posameznikov na katere se osebni podatki nanašajo, o navodilih v primerih kršitev varovanja podatkov in o pomembnosti nekaterih členov iz pravilnikov.

April, 2022

Guidance and the promotion of VET

V mesecu aprilu smo se uspešno prijavili na kontaktni seminar Guidance and the promotion of VET, ki bo potekal v Kopenhagnu na Danskem od 13. do 15. junija 2022.

Seminar je namenjen koordinatorjem začetnikom E+, ki se še vključujejo v mednarodno sodelovanje  in pripravljajo prve mednarodne projekte. Vsebinsko je seminar namenjen iskanju mednarodnih partnerjev s področja poklicnega izobraževanja, predstavitvi Danskega izobraževalnega sistema ter predstavitvi delovanja poklicnih šolskih centrov na Danskem.

Program seminarja: Program-TCA-Study-visit-VET-2022

Po izvedenem seminarju bomo za vse zainteresirane strokovne delavce zavoda pripravili predstavitev vsebine seminarja.

April, 2022

Tolerance For Otherhood – TFO

Na podlagi udeležbe na seminarju eTwinning seminar Entrepreneurship and Financial Literacy: How to develop and strengthen students’ 21st century skills, ki je potekal od 17. 3. do 19. 3. 2022 v Pragi, Češka, smo pričeli z izvedbo prvega uradnega mednarodnega projekta našega zavoda z naslovom Tolerance For Otherhood – TFO.  V projektu sodelujemo učitelji in dijaki sedmih srednjih poklicnih šol iz Poljske, Češke, Slovaške, Turčije in Slovenije. Sam projekt poteka interaktivno preko eTwininng platforme in s pomočjo IKT tehnologije. Konference in koordinacija vodij projekta potekajo preko Zoom konferenc. Projekt ni podprt s finančnimi sredstvi E+.

Glavni cilji projekta so, da sodelujoči dijaki stkejo poznanstva, spoznajo značilnosti drugih nacionalnosti, formulirajo pomen tolerance in spoznajo stereotipe, pod katerimi si predstavljamo državljane drugih nacionalnostih.

Logotip izdelal Anže M.      Logotip izdelal Domen J.      Logotip izdelal Matic K.     

TFO Predstavitev Logatca – pripravil dijak Janez J.

TFO predstavitev ZVI Logatec – pripravil dijak Anže M.

eTwininng TFO

April, 2022

 Vse zainteresirane zaposlene vabim, da se prijavijo na kratko izobraževanje, na katerem vam bomo predstavili platformo eTwininng in možnost njene uporabe (predstavitev vsebine seminarja, katerega smo se udeležili v Pragi).

Seminar se bo izvedel v petek, 15. aprila 2022, s pričetkom ob 12.30 uri (oz. po vzgojiteljski konferenci) v računalniški učilnici naše šole.

Vsebina seminarja:

 1. Predstavitev dosedanjega dela na področju mednarodnega sodelovanja
 2. Splošno o Erasmus+
 3. eTwininng platforma
 4. Registracija računa na eTwininng platformi
 5. Predstavitev projekta Tolerance For Otherhood – TFO
 6. Vključitev v projekt in razdelitev nalog
 7. Cilji ZVIL na področju mednarodnega sodelovanja

Če bo število prijavljenih zaposlenih večje od 8, bomo seminar ponovili v naslednjem tednu (22. aprila 2022).

Vašo prijavo na seminar mi posredujete na moj mail. Rok za prijavo je 8. aprila 2022.  V »zadevo« zapišite PRIJAVA NA SEMINAR.

Marec, 2022

Udeležili smo se seminarja eTwinning seminar Entrepreneurship and Financial Literacy: How to develop and strengthen students’ 21st century skills, ki je potekal od 17. 3. do 19. 3. 2022 v Pragi, Češka.

Seminar je bil strnjen v tri delovne dni, vsebina seminarja je bila spoznavanje s spletno platformo eTwininng, priprava in izvedba enostavnega projekta ter iskanje mednarodnih partnerjev.

Izobraževalni seminar je v popolnosti izpolnil naša pričakovanja, saj smo pridobili znanja, s katerimi lahko uspešno pričnemo s pripravo projektov ali se vključimo v že obstoječe. Pridobili smo kontakte sorodnih institucij iz drugih držav, s katerimi bomo v kratkem vzpostavili stike in preučili možnosti sodelovanja.

Uradno smo registrirali tudi prvi projekt z naslovom Tolerance For Otherhood – TFO, pri katerem sodelujejo učitelji sedmih srednjih poklicnih šol iz Poljske, Češke in Slovenije. Sam projekt bo potekal interaktivno in ni podprt s finančnimi sredstvi. Glavni cilji so, da sodelujoči dijaki stkejo poznanstva, spoznajo značilnosti drugih nacionalnosti, formulirajo pomen tolerance in spoznajo smešne stereotipe, pod katerimi si predstavljamo državljane drugih nacionalnostih. Aktivnosti se bodo izvajale s pomočjo platforme eTwininng in preko drugih učnih platform. seminarja se je udeležil Uroš Čadež.

Utrinek s seminarja – skupina, ki vodi projekt Tolerance For Otherhood – TFO

Več utrinkov s seminarja: https://eu.zonerama.com/CZeTwinning/Album/8247272

Marec, 2022

eTwinning seminar Entrepreneurship and Financial Literacy: How to develop and strengthen students’ 21st century skills

Naša prijava na eTwinning seminar Entrepreneurship and Financial Literacy: How to develop and strengthen students’ 21st century skills, ki bo potekal od 17. 3. do 19. 3. 2022 v Pragi, Češka. je bila odobrena.

Seminar je namenjen koordinatorjem začetnikom E+, ki se še vključujejo v mednarodno sodelovanje  in pripravljajo prve mednarodne projekte. Vsebinsko seminar zajema osnove in vse možnosti uporabe portala eTwininng https://www.etwinning.net/sl/pub/index.htm.

Po izvedenem seminarju bomo za vse zainteresirane strokovne delavce zavoda opravili kratko izobraževanje uporabe portala eTwinining.

Januar, 2022

Vodenje projektov za projekte medkulturne izmenjave v Evropi

ZVI Logatec se je v letošnjem šolskem letu prvič samostojno vključil v mednarodno sodelovanje v okviru ERASMUS+ programa. V okviru ERASMUS+ se bomo udeležili izobraževanja Vodenje projektov za projekte medkulturne izmenjave v Evropi, ki bo potekal v oktobru 2022 na Kreti v Grčija. Seminarja se bosta udeležila članica skupine, ki je sodelovala pri pripravi razpisa in koordinator E+ in pripravljalec omenjenega razpisa. Vsebina izobraževanje je predvsem vodenje projektov in iskanje partnerjev.

Naj omenimo, da smo v tem obdobju stopili v stik tudi koordinatorji Erasmus+ na Finskem in Danskem. Poizkušamo namreč najti sorodne institucije, kot je naša, za vzpostavitev partnerstva.

November, 2021

ERASMUS+ za računovodje

V mesecu novembru smo se udeležili spletnega seminarja ERASMUS+ za računovodje. Predstavljeno nam je bilo:

 • pravila financiranja E+,
 • knjiženje,
 • poročanje za premožensko bilanco,
 • davki in
 • izplačila.

December, 2021

Sestanek za pogodbenike KA122 za področje splošnega šolskega izobraževanja

V mesecu decembru smo se udeležili spletnega sestanka za pogodbenike KA122 za področje splošnega šolskega izobraževanja in splošnega izobraževanja za odrasle.

Predstavljena so nam bila pogodbena pravila in obveznosti programa Erasmus+ KA122.

Januar, 2020

Partnerstva za izmenjavo med šolami (KA229)

V mesecu januarju smo se udeležili seminarja Partnerstva za izmenjavo med šolami (KA229), kjer so bila udeležencem predstavljena:

 • osnovna pravila akcije KA229 in primer dobre prakse,
 • kriterij ocenjevanja projektov KA229,
 • sofinanciranje projektov KA229 in prijavnica,
 • postopek prijave KA229 in
 • skupinsko svetovanje.

Potrebujete dodatne informacije, svetovanje?

Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (01) 7541-240, ali preko elektronske pošte

Skip to content