V matični enoti zavoda poteka interno izobraževanje.
Zavod ima dva programa nižjega poklicnega izobraževanja in program srednjega poklicnega izobraževanja.
Izvajamo jih kot podružnična šola. Interno šolo obiskujejo le dijaki moškega spola.
Otroci in mladostniki, nameščeni v stanovanjske skupine, obiskujejo redne programe osnovnih in srednjih šol v Ljubljani in Postojni.

Interno izobraževanje

Program nižjega poklicnega izobraževanja:

Program srednjega poklicnega izobraževanja:

  • Avtokaroserist.
    Matična šola: Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana.

Produkcijska enota:

Izobraževalni programi potekajo na podlagi veljavnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, izvedbenega kurikuluma, letnih in dnevnih priprav učiteljev in na podlagi Šolskih pravil Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec ter Šolskih pravil ocenjevanja znanja Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec. Pravilniki določajo tudi vzgojne ukrepe in pohvale, s katerimi želimo motivirati mladostnike k boljšemu funkcioniranju na učnem področju in pri razvijanju delovnih navad. Pohvale lahko dobijo mladostniki ločeno; pri teoretičnem pouku in pri praktičnem pouku.

Dijaki dobijo učne in delovne pripomočke v zavodu ob začetku šolskega leta oziroma ob začetku programa in modula, ki ga obiskujejo. Ker mladostnike sprejemamo skozi vse šolsko leto, je temu primerna tudi struktura šolskega programa, ki ga izvajamo v obliki modulov. Dijaki se vključujejo v izobraževalni program dvakrat letno in sicer v mesecu septembru in v mesecu januarju. Dijaki imajo ob sprejemu možnost izbire programa in vključitve k predavanjem, ki potekajo v tistem časovnem obdobju.

Mladostnik, ki pred prihodom v zavod ni obiskoval kakšnega od programov, ki jih izvajamo, se vključi na tridnevno kroženje, v katerem spozna delo v delavnici vseh izobraževalnih programov v zavodu. Ob zaključku kroženja poda predlog v kateri program bi se želel vključiti. Sledi sestanek strokovnega tima (UPP, socialna delavka, IIP, vodja šole in ravnatelj), kjer učitelji praktičnega pouka podajo opažanja o mladostniku in odločajo o predlogu mladostnika.

Link to: POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIHLink to: OBDELOVALEC LESALink to: AVTOKAROSERISTLink to: GRAFIČNA DELAVNICA

Potrebujete dodatne informacije, svetovanje?

Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (01) 7541-240, ali preko elektronske pošte

Skip to content