Izobraževanje

Predstavitev programov

Mladostniki, ki pridejo v zavod in imajo zaključeno osnovnošolsko obveznost ter vsaj sedem razredov devetletke, imajo možnost izbirati med dvema programoma nižjega poklicnega izobraževanja in grafično delavnico.

V zavod sprejemamo tudi mladostnike, ki se izobražujejo po programih, ki jih ne izvajamo v ZVIL, in sicer v okviru osnovnošolskega ali srednješolskega izobraževanja.

Mladostniki, ki obiskujejo zunanjo šolo, morajo pokazali dovolj zrelosti, znanja, predvsem pa odgovornosti, njihovi starši pa morajo poskrbeli za materialno plat takšnega načina izobraževanja.

Mladostnice in mladostniki nameščeni v stanovanjskih skupinah, so vključeni v redno srednješolsko izobraževanje v bližini stanovanjskih enot v Ljubljani in Postojni.

Pomočnik v tehnoloških procesih

S prenovo srednješolskih programov so dosedanja programa ‘obdelovalec kovin’, ‘klepar’  in ‘ličar’ združili v nov program – ‘pomočnik v tehnoloških procesih’.

Kdor se kasneje želi zaposliti kot ličar, izbere modul ‘temeljna ličarska dela’, kdor pa se želi zaposliti kot obdelovalec kovin ali klepar, izbere modul ‘upravljanje strojev in naprav’.

Obdelovalec lesa

Obdelovalec lesa se nauči delati z lesom. Najprej z ročnimi orodji: kladivo, dleto, oblič, žaga idr., kasneje pa preide na lesnoobdelovalne stroje: krožna žaga, električni oblič, vrtalni stroj.

V lesarski delavnici popravljajo staro pohištvo in delajo različne lesne izdelke od lesne galanterije do kosov pohištva.

Grafična delavnica

Poleg programov nižjega poklicnega izobraževanja imamo tudi grafično delavnico, v kateri mladostniki pridobijo znanja in spretnosti tiskanja na razne materiale.

Mladostniki, ki prihajajo v vzgojni zavod preko celega šolskega leta, se v šolanje vključijo takoj, ko je to možno. Nadomestijo zamude in se pridružijo drugim.

Izobraževanje je intenzivno, saj večinoma poteka v majhnih skupinah do največ deset mladostnikov pri teoretičnem pouku in šest pri praktičnem pouku.

Poleg programov nižjega poklicnega izobraževanja ponujamo tudi možnost dokončanja osnovne šole. Mladostniki, ki še nimajo zaključenih sedem razredov osnovne šole in se ne morejo vpisati v programe nižjega poklicnega izobraževanja, se lahko pri šoli za odrasle vpišejo v osnovno šolo in jo delajo po izpitih.

Zaposleni v zavodu jim pomagamo pri učenju in pripravi na izpite. Mladostnik, ki opravlja osnovno šolo po izpitih, si obenem praktična znanja pridobiva v naših učnih delavnicah. Delo v delavnicah poskušamo približati realnemu življenju.

V kleparski in ličarski delavnici izvajamo popravila na avtomobilih, ki jih v zavod pripeljejo stranke. Delo v delavnicah in pri teoretičnem pouku se prepletata, zato ni enolično, čas pa tako hitro mine.

Potrebujete dodatne informacije, svetovanje?

Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (01) 7541-240, ali preko elektronske pošte