Informacije za CSD

V Stanovanjski skupini Rdeča Kljuka sprejemamo mladostnice in mladostnike v starosti 14 do 18 let.

Naša skupina je nastanitev odprtega tipa, zato morajo biti mladostniki samostojni in za sprejem motivirani. Sprejemamo mladostnike in mladostnice, ki:

  • So vključeni v redni srednješolski program. Sprejmemo starejše osnovnošolce, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost in se oceni, da so dovolj zreli za sobivanje s starejšimi vrstniki.
  • Imajo osnovne sposobnosti in spretnosti za redno izobraževanje.
  • Niso odvisni od drog ali alkohola.
  • Nimajo ponavljajočih kaznivih dejanj.
  • Nimajo težjih težav v duševnem zdravju, ki bi zahtevale stalen nadzor in hospitalizacijo.

V kolikor imate kandidata za sprejem, pokličite ali nam v pismu oziroma elektronskem sporočilu pošljite prošnjo za ogled. Ogled je naš prvi stik, kjer se predstavimo mi mladostniku ali mladostnici in on ali ona nam. Predstavimo skupino, pravila, priložnost imajo videti, kje se nahajamo in kakšni so prostori. Pri ogledu ste prisotni strokovni delavec CSD in vsaj eden od staršev ali skrbnikov. Po ogledu je čas za premislek in pogovor, saj se zavedamo, da je vstop v Stanovanjsko velik korak. V kolikor se s straši in mladostnikom odločite za namestitev, se zgodi sprejem. Sprejema se ob mladostniku ali mladostnici udeležite  strokovni delavec in starši. Na sprejemu se uredijo formalnosti, kot je podpis dokumentov in se dorečejo podrobnosti.

V šolskem letu imamo za vsakega stanovalca vsaj dva tima: začetnega v začetku šolskega leta in letnega zaključnega na koncu šolskega leta. Vzgojitelji sodelujemo s šolo, starši in CSD preko rednih telefonskih razgovorov, elektronskih sporočil in po potrebi na izrednih timih. V šolskem letu opravimo vsaj dva obiska na domu; med šolskim letom in med počitnicami. Po koncu vsakega šolskega leta in ob odhodu mladostnika iz skupine pošljemo poročilo.

DSC01986

Na izletih se učimo koristno zapolniti prosti čas

DSC04230