Pogosto zastavljena vprašanja

Koliko časa bom ostal v zavodu?

Sodišče napoti mladostnika v zavod za dobo šest mesecev do največ treh let. Sodišče od mladostnika, ki mu izreče takšen ukrep, pričakuje, da bo v tem času odpravil vzroke, ki so ga pripeljali v zavod. Pogosto je zaključek bivanja v zavodu povezan z zaključkom šolanja, ki traja dve leti. Zavod lahko da sodišču predlog za spremembo vzgojnega ukrepa tudi prej, če je mladostnik v času bivanja v zavodu pokazal, da je naredil napredek: da ni več kaznivih dejanj in da se je vedenje izboljšalo.
Če mladostnika v zavod napoti center za socialno delo, je čas, ki ga preživi tu, približno enako dolg, s tem da o tem ne odloča sodišče, temveč pristojni center.

Kakšni so prispevki staršev?

Bivanje, hrana v zavodu in delovna oblačila se za zdaj krijejo iz programa Ministrstva za šolstvo. Enako tudi vsi izleti, obiski predstav.
Strošek staršev je vožnja domov med vikendi ter izhodi iz zavoda, na katere je napoten mladostnik s strani staršev, na lastno pobudo, zaradi obveznosti na sodišču, kadar predstavnik zavoda ni vabljen, ali obiskov pri specialistih in podobno.

Ali grem lahko za vikend domov?

Mladostniki praviloma med vikendi odhajajo domov. Odhod je v petek ob 14:00, vračanje v nedeljo ob 21:00. Če mladostnik med tednom krši pravila, se lahko zgodi, da mora vikend v celoti ali delno preživeti v zavodu.

Kaj če nadaljujem po starem?

Če mladostnik nadaljuje s slogom življenja, kot ga je imel pred prihodom v vzgojni zavod, in se na usmerjanja zaposlenih ne odziva, potem lahko zaposleni
predlagamo sodišču spremembo vzgojnega ukrepa.

Ali lahko uporabljam mobitel?

Da, ampak samo v prostem času, ko ni drugih aktivnosti.

Ali lahko pridejo na obisk prijatelji?

Na obiske lahko prihajajo le ožji sorodniki.

Ali se starši moramo udeleževati dogodkov, na katere smo vabljeni?

Nujno je, da ste starši prisotni ob ogledu, sprejemu in na timskih sestankih. Prav tako je zaželeno, da pridete na roditeljske sestanke. Nujno je, da se slišimo po telefonu in izmenjamo informacije o tem, kako gre vašemu sinu doma in v zavodu. Pomembno je, da ste na prireditvah, ki jih organiziramo.

Vaš sin bo cenil, če ga boste poslušali, ko bo imel nastop. Zavedati se moramo, da je napredek mladostnika brez podpore in sodelovanja staršev pogosto le majhen.

Ali so v zavodu krsti?

Besedico krst so si izmislili fantje, ki so želeli opravičiti neprimerno, grdo ali celo nasilno ravnanje nad drugimi. Včasih imajo mladostniki, ki so dlje časa v zavodu, potrebo, da pokažejo »novincu«, »kdo je glavni«.

Vsako takšno ali drugačno nasilno vedenje dosledno prijavljamo policiji, nasilneža pa doletijo tudi druge kazni.

Ali je ogled pred sprejemom nujno potreben?

Kljub temu, da so mladostniki pogosto prisiljeni, da pridejo v zavod, menimo, da je prav, da se pripravijo na prihod k nam, da se pogovorimo o načinu dela, strahovih in pomislekih.

Le pozitivno motiviran mladostnik bo uspešno zaključil bivanje v zavodu.

Kaj če mi v zavodu ukradejo GSM?

Tudi to se lahko zgodi. Mogoče je v začetku bolje s seboj prinesti kakšnega starega, ki ni tako zanimiv. Če pa se že zgodi kraja, odtujeno lastnino najprej poskušamo dobiti nazaj, v nasprotnem primeru vključimo policiste.

Ali je možno, da ne obiskujem nobenega šolskega programa?

Ne.

Ali lahko hitreje končam šolo?

Ne.

Ali imam v zavodu lahko prenosni računalnik?

Ne. Moti delovni proces, lahko pa pride tudi do neljubih dogodkov, kot pri telefonu.
V programu skupine je tudi obiskovanje računalniške učilnice.

Ali je kaj punc v zavodu?

Matična enota zavoda je namenjena vzgoji in izobraževanju fantov. Dekleta sprejemamo v naših stanovanjskih skupinah.

Potrebujete dodatne informacije, svetovanje?

Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (01) 7541-240, ali preko elektronske pošte