Pogosto zastavljena vprašanja

Koliko časa bom ostal v strokovnem centru?

Če mladostnika v strokovni center napoti družinsko sodišče, je čas, ki ga preživi pri nas, odvisen od vzroka napotitve.

Sodišče za mladoletne v kazenskih zadevah napoti mladostnika v strokovni center za dobo šest mesecev do največ treh let. Sodišče od mladostnika, ki mu izreče takšen ukrep, pričakuje, da bo v tem času odpravil vzroke, ki so ga pripeljali k nam. Pogosto je zaključek bivanja povezan z zaključkom šolanja, ki traja dve leti. Strokovni center lahko da sodišču predlog za spremembo vzgojnega ukrepa tudi prej, če je mladostnik v času bivanja v centru pokazal, da je naredil napredek: da ni več kaznivih dejanj in da se je vedenje izboljšalo.

Kakšni so prispevki staršev?

Bivanje, hrana v strokovnem centru in delovna oblačila se za zdaj krijejo iz programa MIZŠ. Enako tudi vsi izleti, obiski predstav. Strošek staršev je vožnja domov (MIZŠ subvencionira prevoze) med vikendi ter izhodi, na katere je napoten mladostnik s strani staršev, na lastno pobudo, zaradi obveznosti na sodišču, kadar predstavnik strokovnega centra ni vabljen, ali obiskov pri specialistih in podobno.

Ali grem lahko za vikend domov?

Mladostnice in mladostniki nastanjeni v stanovanjskih skupinah preživljajo vikende v domačem okolju, če je to možno. Za vikende ostajajo v skupini le, kadar imajo organizirane doživljajske aktivnosti.

Mladostniki v matični enoti praviloma med vikendi odhajajo domov. Odhod je v petek ob 14:00, vračanje v nedeljo do 22:00. Če mladostnik med tednom krši pravila, se lahko zgodi, da mora vikend v celoti ali delno preživeti v strokovnem centru.

Kaj če nadaljujem po starem?

Če mladostnik, ki je nastanjen v matični enoti strokovnega centra po sklepu sodišča pristojnega za mladoletnike v kazenskih zadevah, nadaljuje s slogom življenja, kot ga je imel pred prihodom v strokovni center, in se na usmerjanja zaposlenih ne odziva, potem lahko zaposleni predlagamo sodišču spremembo vzgojnega ukrepa.

Ali lahko uporabljam mobilni telefon?

Da, ampak samo v prostem času, ko ni drugih aktivnosti. Uporaba mobilnih telefonov in drugih osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem je urejena s pravili strokovnega centra.

Ali lahko pridejo na obisk prijatelji?

Na obiske lahko prihajajo le ožji sorodniki. V izjemnih primerih lahko pridejo na obisk tudi drugi posamezniki. Za vse obiske se je potrebno vnaprej dogovoriti s strokovnimi delavci strokovnega centra.

Ali se starši moramo udeleževati dogodkov, na katere smo vabljeni?

Nujno je, da ste starši prisotni ob ogledu, sprejemu in na timskih sestankih. Prav tako je zaželeno, da pridete na roditeljske sestanke. Nujno je, da se slišimo po telefonu in izmenjamo informacije o tem, kako gre vaši mladostnici oziroma mladostniku doma in v strokovnem centru. Zaradi vaših otrok / mladostnikov je pomembno, da ste prisotni na prireditvah, ki jih organiziramo.

Vaš otrok / mladostnik bo cenil, če ga boste poslušali in gledali, ko bo imel nastop. Zavedati se moramo, da je napredek mladostnika brez podpore in sodelovanja staršev pogosto le majhen ali pa ga ni.

Ali so v strokovnem centru krsti?

Besedico krst so si izmislili mladostniki v matični enoti strokovnega centra, ki so želeli opravičiti neprimerno, grdo ali celo nasilno ravnanje nad drugimi. Včasih imajo mladostniki, ki so dlje časa v centru, potrebo, da pokažejo »novincu«, »kdo je glavni«.

Vsako takšno ali drugačno nasilno vedenje dosledno prijavljamo policiji, nasilneža pa doletijo tudi druge kazni.

Ali je ogled pred sprejemom nujno potreben?

Kljub temu, da so mladostniki pogosto prisiljeni, da pridejo v strokovni center, menimo, da je prav, da se pripravijo na prihod k nam, da se pogovorimo o načinu dela, strahovih in pomislekih.

Le pozitivno motiviran mladostnik bo uspešno zaključil bivanje v strokovnem centru.

Kaj če mi ukradejo GSM?

Tudi to se lahko zgodi. Mogoče je v začetku bolje s seboj prinesti kakšnega starega, ki ni tako zanimiv. Če pa se že zgodi kraja, odtujeno lastnino najprej poskušamo dobiti nazaj, v nasprotnem primeru vključimo policiste.

Ali je možno, da ne obiskujem nobenega šolskega programa?

V matični enoti strokovnega centra mladostniki obiskujejo programe internega izobraževanja, v stanovanjskih skupinah pa redne programe šol v Postojni in Ljubljani. Mladostnik mora biti vključen v eno od oblik izobraževanja. Obstaja tudi alternativna možnost redne zaposlitve, če so izpolnjeni določeni pogoji.

Ali lahko hitreje končam interno šolo?

Interna šola v strokovnem centru ima program, ki je prav tako kot v rednih šolah vezan na določeno število ur, ki jih je potrebno opraviti in določena znanja, ki jih je potrebno osvojiti. Zato traja program enako dolgo kot v rednih šolah.

Je pa prilagojeno izvajanje programa, skupine so manjše, učitelj se lahko mladostniku bolj posveti in so zato mladostniki praviloma v našem izobraževanju bolj uspešni kot v rednih šolah.

Ali imam v strokovnem centru lahko prenosni računalnik?

V matični enoti to ni možno. Moti delovni proces, lahko pa pride tudi do neljubih dogodkov z odtujitvijo. Mladostniki v imajo v programu skupine možnost obiskovanja računalniške učilnice.

Ali je kaj punc v strokovnem centru?

Dekleta sprejemamo v naših stanovanjskih skupinah.

Matična enota je namenjena le vzgoji in izobraževanju fantov.

Potrebujete dodatne informacije, svetovanje?

Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (01) 7541-240, ali preko elektronske pošte