ERASMUS PROJEKTI

E+ mobilnost
cmepius
E+ mobilnost

CMEPIUSERASMUS+ eTwinning | School Education GateWayEPALE | SALTO |SIO | ERASMUS projekti SC Logatec | IKT orodja

Urednik spletne strani Mednarodno sodelovanje: Uroš Čadež

eTwinning projekt – koordinatorica Simona Predanič

Warm Up Your Brain

Na eTwinning srečanju v Albaniji, ki je potekalo  od 26. do 28. 9. 2022,  »Rural Teachers from Mediterranean Countries together at the European School Education Platform«, smo učitelji iz štirih držav (Slovenija, Španija, Hrvaška in Azerbjadžan) zasnovali mednarodni projekt z naslovom Warm Up Your Brain z namenom ozaveščanja skrbi za duševno zdravje mladostnikov. V okviru projekta smo izvedli več aktvinosti. Tako se je vsaka šola in vsak mladostnik predstavil na projektni spletni strani TwinSpace. Tam smo obljavili tudi fotografije voščilnic, ki so jih mladostniki izdelali v predbožičnem času. Pri umetnostni vzgoji so mladostniki slikali logotipe za projekt. Logotipi iz vseh držav so združili v google obrazec, preko katerega so nato glasovali za najboljšega. Pri angleščini smo brali članek na temo ugodnega vpliva fotografiranja na duševno zdravje. Pri umetnosti so bili dijaki poučeno o kompoziciji in nato fotografirali prizore iz narave in njim ljube predmete ali dejavnosti, ki jim vzbujajo prijetne občutke. Pri angleščini pa smo z dijaki diskutirali o pomenu dobrega spanca, navadah, kako se sami motivirajo za šolo in opravila povezane z njo, na kak način sami zmanjšujejo stres pred ocenjevanjem, kaj naredijo, da se lažje s koncentrirajo pri pouku ter kaj počno (hobije, aktivnosti) za svojo dušo in tako sami skrbijo za boljše počutje in funkcioniranje. Nekateri mladostniki so bili pripravljeni posneti kratke videe, v katerih delijo svoje ideje in izkušnje na zgoraj omenjene teme.

V januarju so se projektu pridružili še mladostniki iz Bosne in Hercegovine, v marcu pa še druga šola iz Španije. Projekt je kontinuirano zasnovan in se nadgrajuje. Tako načrtujemo videokonferenco v mesecu aprilu, kjer bodo mladostniki »v živo« delili svoja mnenja in ideje glede izvedenih aktivnosti in imeli možnost predlagati nadaljnje.

eTwinning projekt – koordinator Uroš Čadež

Tolerance For Otherhood – TFO

Po udeležbi na seminarju eTwinning  Entrepreneurship and Financial Literacy: How to develop and strengthen students’ 21st century skills, ki je potekal od 17. 3. do 19. 3. 2022 v Pragi, Češka, smo pričeli z izvedbo prvega uradnega mednarodnega projekta našega zavoda z naslovom Tolerance For Otherhood – TFO.  V projektu sodelujemo učitelji in dijaki sedmih srednjih poklicnih šol iz Poljske, Češke, Slovaške, Turčije in Slovenije. Sam projekt poteka interaktivno preko eTwininng platforme in s pomočjo IKT tehnologije. Konference in koordinacija vodij projekta potekajo preko Zoom konferenc. Projekt ni podprt s finančnimi sredstvi E+.

Glavni cilji projekta so, da sodelujoči dijaki stkejo poznanstva, spoznajo značilnosti drugih nacionalnosti, formulirajo pomen tolerance in spoznajo stereotipe, pod katerimi si predstavljamo državljane drugih nacionalnostih.

Logotip izdelal Anže M.      Logotip izdelal Domen J.      Logotip izdelal Matic K.     

TFO Predstavitev Logatca – pripravil dijak Janez J.

TFO predstavitev ZVI Logatec – pripravil dijak Anže M.

eTwininng TFO

.        
Skip to content