STROKOVNI CENTER ZA OBRAVNAVO OTROK IN MLADOSTNIKOV S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI IN MOTNJAMI

STROKOVNI CENTER LOGATEC

Strokovni center Logatec opravlja naloge z zvezi z usklajevanjem sodelovanja vseh strokovnih centrov na območju osrednjeslovenske in gorenjske regije.

SVETOVANJE

Svetovanja, sprejemi, preventivna pomoč in poodpustne obravnave.

VZGOJA

Dve vzgojni skupini, tri intenzivne skupine in tri stanovanjske skupine.

IZOBRAŽEVANJE

Avtokaroserist, pomočnik v tehnoloških procesih in obdelovalec lesa.

KONTAKT

Dodatne informacije po elektronski pošti ali na tel: (01) 7541-240

ZADNJE OBJAVE

Krpanova pot 2023

OSNOVNE INFORMACIJE O STROKOVNEM CENTRU

Strokovni center Logatec je namenjen otrokom in mladostnikom z motnjami v vedenju in čustvovanju. Skušamo jim pomagati in jih usmerjati pri odpravljanju težav, ki so jih pripeljale v strokovni center.

Center je sestavljen iz »matične enote« v Logatcu, kjer poteka vzgoja v dveh vzgojnih skupinah, izobraževanje pa v dveh programih nižjega poklicnega izobraževanja in programu srednjega poklicnega izobraževanja. Mladostnikom, ki nimajo pogojev za vpis v nižje poklicno izobraževanje (končanih sedem razredov devetletke), omogočimo, da manjkajoče razrede zaključijo po izpitih na osnovni šoli za odrasle. Tisti, ki obiskujejo srednjo šolo v Ljubljani, Postojni ali Idriji, so pri tem uspešni in dovolj samostojni, lahko šolanje tam nadaljujejo tudi po namestitvi v strokovni center.

Pod okrilje strokovnega centra spadajo stanovanjske skupine Postojna, Rdeča kljuka v Ljubljani in Gorenji Logatec, ki so namenjene dovolj odgovornim mladostnikom, da lahko samostojno obiskujejo zunanje šole. Intenzivne enote so namenjene otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo bolj individualizirano obravnavo pri vzgoji, z letom 2019 pa imamo še mladinsko stanovanje na Vrhniki, ki je namenjeno poodpustni obravnavi mladostnikov, ki nimajo možnosti vrnitve v domače okolje ali pa je domače okolje nespodbudno za njihov nadaljnji razvoj.

Center sprejema dekleta in fante. V matični enoti strokovnega centra sprejemamo samo fante, v stanovanjskih skupinah pa tudi dekleta. Mladostniki, ki so napoteni v strokovni center s strani sodišča v kazenskih zadevah, lahko pridejo k nam tudi po dopolnjenem 18. letu.

Strokovni center Logatec je po sklepu ministra z dne 14. 1. 2021 postal tudi usklajevalec sodelovanja strokovnih centrov na območju osrednjeslovenske in gorenjske regije.

Ustanovitelj Strokovnega centra Logatec je Republika Slovenija.

MIZŠ
Strokovni-center
E+ mobilnost
E+ mobilnost

Potrebujete dodatne informacije, svetovanje?

Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (01) 7541-240, ali preko elektronske pošte info@zvil.si

40+

Strokovnih delavcev

1953

Od leta

2000+

Mladostnikov

24/7

Podpora in svetovanje